Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İlama Bağlı Yargılama Giderleri Ayrı Ayrı Takibe Konulabilir mi?

Yanıt
Old 16-06-2006, 13:21   #1
erdal7

 
Varsayılan İlama Bağlı Yargılama Giderleri Ayrı Ayrı Takibe Konulabilir mi?

Arkadaşlar ,Müsadeniz ile bir konu açmak istiyorum

İnfazı için kesinleşmesi gerekmeyen bir mahkeme kararı var .
Alacaklı taraf iş bu ilamı icraya koyuyor. Miktarı çok ufak .Takipte vekalet ücreti en az sınır olan 110 YTL iken , alacaklı taraf daha uyanık bir şekilde
Her yargılama giderini ayrı ayrı takibe koyuyor. Yani İlam yargılama giderini ayrı , ilam vekalet ücretini ayrı takibe koyuyor. Bu şekilde davranmasının amacı ayrı ayrı takip vekalet ücreti almak

Hukuken tartışılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. Av. Erdal
Old 16-06-2006, 13:36   #2
Admin

 
Varsayılan

İcra Mahkemesinde derdestlik itirazında bulunulabileceğini düşünüyorum. Bu davaları kaybettiği taktirde de her takip için kendisi vekalet ücreti öder ve bir daha da bunu yapmaz.
Old 16-06-2006, 14:29   #3
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Bir adım daha atılarak:


Yeni takiplerle , İcra mh. ilamında maktuen belirtilen her 110._YTL (ya da duruşmalı ise her 200.-YTL) den başka, her takip dosyası için takdir olunacak maktu(110._YTL) vekalet ücretleri de (paşa paşa) tahsil olunur.

(Bir daha bunu yapmazdan öte Sayın Admin) Belki tövbe de edilir.
Old 16-06-2006, 14:45   #4
avfehmi

 
Varsayılan

İlamlı takiplerde ilam takip konusu(tahliye,alacak vb) ayrı, yargılama giderleri (vekalet ücreti de yargılama giderlerindendir) ayrı takip konusu yapılabilir.

Ama, yargılama giderleri ayrı ayrı takibe konu olamazlar.
Old 16-06-2006, 15:34   #5
erdal7

 
Varsayılan

Ben de Avfehmi nin görüşüne katılıyorum. Fakat , tüm araştırmalarıma karşın kitaplarda ;

Yargılama giderlerinin ayrı ayrı takip konusu yapılamıyacağına dair bir açıklama yada karar bulamadım.

Saygılarımı sunarım. AV. ERDAL
Old 17-06-2006, 15:41   #6
Av.AygülKat

 
Varsayılan

para alacakları, niteliği itibariyle bölünebilen alacaklardır. bölünebilen alacaklarda kısmi takip mümkündür.
ancak yine de bir sınırı olmalı elbette. zira herkesin, çok cüzi miktardaki alacağını sırf fazla vekalet ücreti almak için bölerek takibe koyması olasıdır.
sanırım bunun sınırını dürüstlük ve iyiniyet kuralları çizmektedir. zira şimdiye kadar, hukuken engelleyici bir hüküm olmadığı halde meslektaşların bu yola gitmemeleri etik bulmadıklarından olsa gerektir.
ama bu yola başvuran meslektaşın, kanunun iyi bir açığını yakaladığını düşündüğümü de söylemeden geçemeyeceğim (bence)

sevgiler...
Old 17-06-2006, 16:25   #7
avfehmi

 
Varsayılan

Sayın Aygul, yargılama giderleri asıl alacaktan ayrı olarak bölünemezdir.Asıl alacak ile yargılama giderleri ayrı ayrı takip konusu olabilir.Yargılama giderleri HUMK'na göre bir bütündür.Yerleşik Yargıtay kararlarına göre vekalet ücreti müvekkil ile avukat arasındaki iç ilişkide avukata ait olup, HUMK göre yargılama giderleri arasında sayıldığı için mahkeme ilamlarında vekile verilmesi yönünüdeki hükümleri bozmuştur.Ama, iç ilişki sebebi ile takas ve mahsup yapılamayacağını hükme bağlamıştır.
Old 17-06-2006, 17:09   #8
Av.AygülKat

 
Varsayılan

ben, yargılama giderlerinin bölünemeyeceğine, bir bütün olarak takibe konulacağına dair bir HUMK hükmüne rastlamadım. ilgili maddeyi aktarırsanız sevinirim. teşekkürler.

sevgiler...
Old 18-06-2006, 17:46   #9
bertrand

 
Varsayılan

Selam,

Yargılama ücretlerinin bölünemeyeceği ile ilgili bir kural bende hatırlamıyorum, bilmediğimiz bir durum varsa öğrenmek isterim.

Bahsedilen konuyla ilgili olarak bence takipler hakkında mahkemeye müracatla hakkın kötüye kullanılması kuralı dayanak edilerek itiraz edilebilir ve zannımca mahkemece takipler iptal edilerek tek bir takibe indirgenebilir. Tabi yoruma açık bir konu ama şahsi kanaatice bu şekilde sonuç alınabilecektir.

Saygılar...
Old 19-06-2006, 11:32   #10
erdal7

 
Varsayılan

Arkadaşlar ,Kanunlarda açıklık ve düzenleme olmayan bir konuda böyle bir girişimin önü açılırsa daha ilginç sonuçlar da doğar .

Şahıs kanuni bir engel yok diye , tutar yargılama giderlerinin her birini yine daha küçük parçalara ayırarak , kısım kısım ve parça parça icraya koymaya çalışır.
Kesinleşme açısından ,Yargıtay kararlarında , İlamın bir bütün olduğu asıl alacak yönünden kesinleşme olmadıkça yargılama giderlerinin de kesinleşmiyeceğine dair Yargıtay kararları vardı. Asıl tartışılan konuda yargıtay kararının olmamasının sebebi ise , miktar bakımından çok düşük olduğu için bu türlü olasılık uyuşmazlıkların YARGITAY DENETİMİNDEN geçmemesidir.

Saygılarımı sunarım.. AV. ERDAL
Old 19-06-2006, 11:58   #11
avfehmi

 
Varsayılan

Bilirkişi ücretleri, keşf avansları,tebligat masrafları vb bir çok şey vekalet ücreti gibi yargılama giderlerindendir.Görüşünüz doğru olur ise bunları ayrı ayrı icra takibine geçmek lazım.Mümükün olmadığına göre, bölünebirlik sadece hak(alacak ,tahliye vb) ile yargılama giderleri arasındadır.
Old 19-06-2006, 12:52   #12
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan


TÜRK MEDENİ KANUNU:


I-Dürüst Davranma:

Md.2:Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.
Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.


Avukatlık Kanunu:

Avukatlığın Amacı
Madde 2 – (4667 sayılı yasa ile değişik) Avukatlığın amacı; hukukî münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukukî mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmî ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Meslek Kuralları


Madde 3- Avukat mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür.
Madde 4- Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat özel yaşantısında da buna özen göstermekle yükümlüdür
Old 07-09-2006, 18:34   #13
Admin

 
Varsayılan

Sayın erdal7,

Bu konuda yasal bir işlem yaptınız mı? Sonucunu merak ettim..
Old 07-09-2006, 21:57   #14
Av.Engin Özoğul

 
Varsayılan

Usul bilgilerim zayıftır ancak bence yargılama giderlerini bir bütün halinde düşünmek gerekir.Hükmedilen şey yargılama giderlerinin tamamıdır yani yargılama giderlerini oluşturan kalemlerin bütünüdür. Bu nedenle yargılama giderlerinin parçlanarak icraya konulmasını doğru bulmuyorum. Bu durumda işçilik alacaklarının talep edildiği bir davada fazla mesai alacağını ayrı, ödenmeyen ücret alacağını ayrı, yıllık izin ücret alacağını ayrı icra emirlerine konu edebiliriz. Ya da maddi tazminat talepli bir davada hükmedilen tazminatı oluşturan hastane masraflarını ayrı, aracın gördüğü hasarı ayrı icra emirlerine konu edebiliriz. Pek mantıklı gözükmüyor.
Old 07-09-2006, 22:01   #15
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

sn. hskaraca'nın mesajına aynen katılıyorum. Mesajları baştan itibaren okurken aynı maddeler kafamda canlanmıştı. Bu kendisine Avukat demeye dilim varmayan şahıs hakkında mutlaka şikayet başvurusu yapılmalıdır. Meslektaşız yüz yüze bakıyoruz çekincesi yaşanmamalıdır. Hiç kimsenin bu mesleği böylesi şark kurnazlıkları ile ayağa düşürmeye hakkı yoktur. Cami önünde mendil açmak bile daha onurlu bir harekettir.
Old 08-09-2006, 08:59   #16
Almıla

 
Varsayılan

iyi çalışmalarrr arkadaşlar; forumu okurken icra takipleri ile ilgili birkaç noktada takıldım. Yardımcı olursanız sevinirim?
1- Takibe konu ilam değilde kambiyo senedi olsaydı, müvekkil aleyhine 100 liralık senet tutarı yerine 50 lira ile icra takibine başlanması iş bu evrak sebebi ile müvekkilin sadece 50 lira borcunun olduğunun alacaklı tarafından da kabul edildiğini gösterir mi?
2- Yukarıdaki sorunun cevabı evet ise; ilama bağlı alacaklarda (asıl alacak- yargılama giderleri - vekalet ücreti olarak toplam üç kısımdan oluştuğunun kabulü halinde) aynı yorumun yapılabilme olasılığı var mıdır?

- yakın bir dönemde sayın meslektaşımın yaşadığı husus ile karşılaştım. Bu hususu düzenleyen yargı kararı bulamasam da ilama konu asıl alacağın bölünemeyeceği (Örğ: fazla mesai alacağı - işçilik alacağı -...vs) ve ayrıayrı takibe konulamayacağı ; vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ise ayrı takiplere konu edilebileceği yorumuna ulaşmışşştım. Bu kabulümde bir yanlışım var ise düzeltilmesi dileği ile ;
iyi çalışmalar
Old 18-09-2006, 15:16   #17
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan iki ayrı takip

Merhaba,
Talih Uyar'ın 1991 basımı " İcra Hukukunda İlamlı Takipler" adlı kitabının 137 ve 191 inci sayfalarında, asıl alacak ve yargılama giderleri için ayrı ayrı takip yapılabileceği belirtiliyor ve 1982 tarihli bir Yargıtay kararı veriliyor.( 12 HD 14.09.1982 t. 5985/6392) Ayrıcı 137 nci sayfanın dipnotunda da bu yönde bazı karar numaraları verilmiş.

Ayrıca Baki Kuru'nun 2006 basımı " İcra ve İflas Hukuku El Kitabı" adlı kitabının 801 inci sayfasında da asıl alacak + faiz için ayrı yargılama giderleri için ayrı takip yapılabileceği belirtiliyor.

Saygılar
Old 19-09-2006, 02:37   #18
ibreti

 
Varsayılan

Tüm görüşlere katılmakla birlikte;
İcra İflas Kanununda birleştirmeye dair bir hüküm yok. Kıyasen HUMK.m.45 ve devamı (187/5) hükmüne göre birleştirme talep etmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü, takibin tarafları ve konusu aynı ilam. Bu halde aynı nedenden doğan alacaklar da birleştirilip tek bir vekalet ücreti kararlaştırılır.

Şayet bunu yapan bir avukat ise bağlı bulunduğu baroya bilgi vermek diğer meslektaşlara karşı bir sorumluluktur. O kişi için belki Barosu ilk etapta her hangi bir yasal müeyyide uygulamayacaktır ama bir sonra gelen yakınmada da toleranslı davranmayacaktır. Bir ilamdaki yargılama giderlerini madde madde ayırıp her birini ayrı bir takibe koyarak her bir takip için avukatlık ücreti gelceğini ümit eden birisi başka nelere tenezzül etmezki? Baro disiplin kuruluna mutlaka yolu düşer bu yaklaşımdaki birinin.

Bilineceği üzere avukatlık mesleğinde kazanç bireysel olsa bile sorumluluk kollektiftir. Her birimiz doğruluk ve güven karinesine dayalı bu mesleği korumakla mükellefiz.
Old 19-09-2006, 13:12   #19
atk

 
Varsayılan

Herkese saygılar,
Şuanda benim karşıkarşıya olduğum bir olay da konuyla bağlantılı diye düşünüyorum.Alacaklının elinde müv. ait üç adet senet var.Senet bedelleri çok yüksek değil(150ytl).Bu üç senedi ayrı ayrı icra takibine koyup her bir takip için ayrı vekalet ücreti talep etmekte .Harici ödeme için anlaşmaya varılacak.Bu konuda nasıl davranmalıyım,tafsiyeleriniz için teşekürler.
Senetler birbirini takip eden aylara ait
Old 19-09-2006, 13:27   #20
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan atk
Herkese saygılar,
Şuanda benim karşıkarşıya olduğum bir olay da konuyla bağlantılı diye düşünüyorum.Alacaklının elinde müv. ait üç adet senet var.Senet bedelleri çok yüksek değil(150ytl).Bu üç senedi ayrı ayrı icra takibine koyup her bir takip için ayrı vekalet ücreti talep etmekte .Harici ödeme için anlaşmaya varılacak.Bu konuda nasıl davranmalıyım,tafsiyeleriniz için teşekürler.
Senetler birbirini takip eden aylara ait

Sayın atk,

Senetlerin üçü ayrı ayrı takibe konulabilir. Ancak burada meslek etiği açısından, alacaklı vekilinin davranışı tartışılabilir. Sayın ibreti'nin de işaret ettiği gibi, bu meslektaşımızı şifahen uyarırsınız.(Hala 3 takip için vekalet ücreti talep edecekse)Uyarınıza kulak asmazsa bence 3 takip için de bağlı olduğu Baro'ya şikayet ediniz.

Saygılarımla
Old 11-06-2008, 00:23   #21
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan İlama BaĞli Yargilama Gİderlerİ Ayri Ayri Takİbe Konulabİlİnİr Mİ?

Bu kadar tartışmadan sonra:

İlamlı icrada ilamın hüküm fıkrasının bir bütün olarak icra edileceği, bu konuda kimsenin taktir hakkı olmadığını nasıl açıklayacağız?

İlamda yer alan her alacak kalemi ilamın konusudur ve aynı icra emri ile istenmelidir. (Burada usul hukukundaki tasarruf ilkesi sözkonusu olabilir.)

Burada şöyle bir örnek verebilirim:
Meni müdahale ilamlarında alacak için ayrı, müdahalenin giderilmesi için ayrı icra emri çıkarılmakta ve her iki iş için de yasa gereği ayrı avukatlık ücretine hükmedilmektedir. Böyle bir şeye (ayrı takibe) gerek de yoktur (hukuki menfaat de). Bence böyle davranış bizi fergat kurumu ile karşılaştırabilir.

Burada şöyle bir sorun oluşabilir:
Bakiye harç genellikle davayı kazanan tarafından ödenmektedir ve ilamlı takibin konusu yapılmaktadır.

Sizce bu doğru mudur?

Ben üç yöntemi de denedim. Ayrı takip yaptım, icra emrine yazdım, aynı icra dosyasından 49 çıkardım. Kimse bir şey demedi. Umarım tartışmanın açılmasında (açılımlanmasında) yardımcı olur.

Saygılar.
Old 05-11-2008, 12:52   #23
Dilge

 
Varsayılan

Yalnızca vekalet ücretinin tahsili amacıyla takip başlatılıyor ve takip talebinde icra vekalet ücreti de talep ediliyor. İcra emrine borçlu şikayet ediyor. Şikayeti kabul görüyor. Bu yargılama sonucu da yargılama gideri, ilam harcı ve vekalet ücreti alacağı doğuyor. Alacaklı (şikayet eden) yargılama gideri,harç ve de vekalet ücretini icraya koyarken icra vekalet ücreti talep ediyor.

Sizce burada da bir hakkın kötüye kullanılması var mıdır?
Old 05-11-2008, 16:30   #24
suaslan

 
Varsayılan

Bence böyle bir durumda fazladan ödenecek vekalet ücreti ve icra masraflarının iptali için MK 2. Madde uyarınca dava açılabilir
Old 05-11-2008, 19:36   #25
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan dilgehuk
Yalnızca vekalet ücretinin tahsili amacıyla takip başlatılıyor ve takip talebinde icra vekalet ücreti de talep ediliyor. İcra emrine borçlu şikayet ediyor. Şikayeti kabul görüyor. Bu yargılama sonucu da yargılama gideri, ilam harcı ve vekalet ücreti alacağı doğuyor. Alacaklı (şikayet eden) yargılama gideri,harç ve de vekalet ücretini icraya koyarken icra vekalet ücreti talep ediyor.

Sizce burada da bir hakkın kötüye kullanılması var mıdır?
Vekalet ücretine vekalet ücreti verilmemesi gerektiği kuralı yalnızca vekalet ücretinin takibi hakkında uygulanmaktadır. İlk takipte yalnızca vekalet ücreti takibe konduğu için şikayetten olumlu karar çıkmıştır. Bu uygulamayı yanlış bulduğumu daha önce bir forumda belirtmiştim. Ancak UYAP bile dosya hesabını alırken bunu böyle değerlendiriyor. Şikayetçinin dosyasında yargılama giderleri de olduğundan icra vekalet ücreti uygulanır. Ancak nisbi hesaba vekalet ücreti katılmayacaktır.
Old 23-07-2009, 22:43   #26
Av.Feridun Yurtsever

 
Varsayılan

İlamların icrası konusunda;
Mahkemece verilen ilamın tek oluşu, ilamın vekalet ücreti, asıl alacak ve diğer kalemler hakkında tek bir hükümle verilmiş olması nedeniyle, ilamda yer alan alacak kalemlerinin ayrı ayrı icra takibine dayanak yapılamayacağını düşünüyorum. Kaldı ki; kanunun "İlamların İcrası" başlıklı 32. maddesinin lafzı da "...ilam icra dairesine verilince..." demek suretiyle ilamın her alack kalemi için tek olduğunı ortaya koyduğunu düşünüyorum. Ayrıca, aynı ilama dayalı olarak birden fazla icra takibi yapılması, vekalet ücretinin ilamda yer alan asıl alacağa bağlı olması nedeniyle, mümkün olmayacağını söylemek yanlış olmaz sanıyorum.

Kambiyo senetlerine ilişkin icra takibi konusuna gelince;
Her kambiyo senedi icra takibi için dayanaktır. Kambiyo senetlerinin ayrı ayrı takibe konulmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Zira tüm kambiyo senetlerinin tek takibe dayanak yapılması durumunda örneğin senetlerden birindeki sakatlığın, takibin tümünü etkilemesi sözkonusu olacaktır.
Tabi bunlar birer görüş... Saygılar.
Old 24-07-2009, 08:16   #27
KARİNE

 
Varsayılan

Görüşlerinizi destekleyen yargıtay kararı var mı?
Old 31-08-2009, 23:25   #28
KARİNE

 
Varsayılan

Konuya ilişkin olarak iki farklı icra mahkemesinde yaptığımız şikayetler reddedilmiştir. Merak eden meslektaşlarıma yol göstermesi bakımından belirtmek istedim. Saygılarımla
Old 01-09-2009, 14:51   #29
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan İlama BaĞli Yargilama Gİderlerİ Ayri Ayri Takİbe Konulabİlİnİr Mİ?

Ben bunun kısmi dava ile de karşılaştırılarak daha uygun bir sonuca verılabileceğini düşünüyorum.

Aslında kısmi dava ve kısmi takip benzer nitelikler göstermektedir. Bence takipde koşullar daha ağırdır.

Bir kısmi dava açılabilmesi için davacının hakkın tümü hakkında açtığı davayı kazanacağından emin olmaması gerekir. Bu usul ekonomisinin verdiği bir hak ve bu açıdan hukuki menfaat içeren bir durumdur.

Ancak belirlenebilir ve likit olan bir alacak nedeni ile kısmi dava açılmasının mümkün olmayacağını düşünüyorum. Yani davacı 1000 lira alacağım var ama bunun şimdilik 10 lirasını talep ediyorum diye arka arkaya 100 dava açamaz. Burada hukuki menfaatten söz edilemez. Burada açılan kısmi davanın pilot dava olarak kabul edilme niteliği de göz önünde tutulmalıdır.

Örneğin:
"alacağının tümü hakkında alacaklıdava açmak zorunda olmayıp fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak kayıt ve şartı ile evvela alacağının bir bölümünü ve YASANIN VERDİĞİ BU HAKKI KÖTÜYE KULLANMADIKÇA VE KISMİ DAVA AÇMA HUSUSUNDA KORUNMAYA DEĞER BİR YARARI BULUNDUKÇA ..."

Sn. B. Kurunun 2001 baskı usulünün 1521 vd. sayfalarında konuya ilişkin HGK kararı da dahil olmak üzere bolca içtihat bulabilirsiniz.

Burada nasıl bir hukuki menfaatten sözedilebilir? İlamda alacak kalemleri belirlenmiştir. Alacaklı ilamı icra dairesine verecek icra dairesi ilama göre bir icra emri çıkaracaktır. Alacaklı icra müdürüne "ben bu ilama dayalı alacaktan şu kadarını istiyorum kalanını istemiyorum" demediği sürece icra müdürlüğü icra emrini ilam gereği hazırlayıp gönderecektir. Onun ilamı yorumlama vb. yetkileri yoktur.

Bir arkadaşımız yukarıda senedin kısmi olarak takibe konulmasını sormuş. Bence o konuda da kısmi takibin nedeni açıklanmak zorundadır. Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmadı ise kalan kısımdan feragat edilmiş sayılır.
Şimdi burada;
Tek bir ilama bağlı olan alacaklar için her alacak kalemi için ayrı takip yapılması yargıtay kararlarınadki BU HAKKI KÖTÜYE KULLANMADIKÇA ilkesine aykırı düşüp hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. Hukuki yarardan söz edilemez.

Burada feragat kurumu nedeni ile karşımıza bir sorun daha çıkacaktır:
Bence açıkça fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmadı ise ilk yapılan takipte belirtilen alacak kalemi dışındaki alacaklardan feragat edilmiştir.

Diğer bir sorun:
Bence bu konu şikayet ile çözülecektir. İlamlı takiplerde itiraz sözkonusu değildir. İlama aykırılık nedeni ile de şikayetin süresiz olduğunu sanıyorum (bakmadım). Avukatlık ücreti konusu da artık icra hakimine kalmış. miktar nedeni ile temyiz sınırı dışında olacak büyük olasılıkla. Ancak hocanın 20. paragrafa yaptığı yorumu incelerseniz bu haksızlığın engellenebileceği konusunda kafanızda bir yorum oluşabilir.

Saygılar.
Old 01-09-2009, 15:16   #30
av.kadirpolat

 
Varsayılan Mümkün olduğunu düşnüyorum.

yın meslektaşlarım, ilama dayalı alacak, tüm ana unsur ve ferileryle bütünlük arz eder. Yani alacaklar baki. Bu haliyle, hakkın kötüye kullanımı olsa dahi, tüm alacakların ayrı ayrı takibe konulmasına engel bir durum olmadığı kanaatindeyim. Farzedelim ki faiz yönünden karar verilmesine rağmen, faizi icraya koymadığımız takdirde, yeniden icra emri göndermemiz mümkün olduğu yargıtay kararlarında yer alıyor ve yargıtay kararında, 'alacak ilama dayalı'olması gerekç gösteriliyor. Ancak Sanırsam bu gibi durumlara karşı yeniden yeni bir vekalet ücreti ödenmesi hususu karşısında icra mahkemesine itirazda bulunulması gerekebilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Doktora Ve BaĞli BulunduĞu Devlet Hastanesİne AÇilacak Davada GÖrev olgun Meslektaşların Soruları 7 16-11-2006 17:34
İsteĞe BaĞli Sİgorta Prİmlerİnİn İadesİ mslmklvz Meslektaşların Soruları 1 15-07-2006 18:11
Mal Ayrimi/birligi Ve Ayri Yasama koko Hukuk Soruları Arşivi 2 17-04-2002 23:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07400393 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.