Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

müteahhidin sattığı evin parasını ödememesi

Yanıt
Old 20-05-2019, 23:58   #1
av.izmirhukuk

 
Varsayılan müteahhidin sattığı evin parasını ödememesi

Çok rastlanan bir durum olduğuna inanıyorum ancak işin içinde karıştım kaldım

Müvekkiller, müteahhit ile 'düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi' yapmışlardır. Ancak müteahhit battığını ve inşaatı devir ettiğini söyleyerek yeni müteahhite satış vekaleti verilmesini söylemiştir. Müvekkiller devir edecekleri daire ile kendi dairelerini de bilmeden yeni müteahhite vermişler ve söz konusu daireler satılarak ödeme yapılmamıştır.

Tarafların noterdeki sözleşmesinde inşaatın devir yasağı ile müteahhitin talebi halinde gösterdiği kişiye vekalet verilmesi zorunlu olduğu yer almaktadır.

1. Bu noktada müvekkillerin vekalet vermesi zımni şekilde yeni müteahhidin inşaatı devralmasını kabul anlamına gelir mi yoksa sözleşmeye dayanılır mı?

2. İnşaat hala bitmiş değil teslim süresi çoktan geçmiş durumda. Söz konusu mahrum kalınan kira alacaklarını ve tazminat haklarımızı 2 müteahhitten de talep edebilir miyim?

2. Satış muvazaalı olmadığı için "vekalet akdine dayanarak tedbir talepli satış bedeli için tazminat davası" açmayı planlıyorum. Bu davada 2 müteahhidi de davalı gösterebilir miyim?
Old 25-05-2019, 06:09   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için

Merhaba sayın meslektaşım,


1.Müvekkiller, müteahhit ile 'düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi' yapmışlardır.
*TBK.m.470 vd.

2.Ancak müteahhit battığını ve inşaatı devir ettiğini söyleyerek yeni müteahhite satış vekaleti verilmesini söylemiştir.
*Devir sözleşmesi ?
**Yüklenici, meydana getirilecek eseri doğrudan doğruya kendisi yapmak veya kendi yönetimi altında yaptırmakla yükümlüdür -m.471
***İşsahibinin sözleşmeden dönebilmesi- m.473


3.Müvekkiller devir edecekleri daire ile kendi dairelerini de bilmeden yeni müteahhite vermişler ve söz konusu daireler satılarak ödeme yapılmamıştır.
*Vekâlet İlişkileri – m.502 vd.

4.Tarafların noterdeki sözleşmesinde inşaatın devir yasağı ile müteahhitin talebi halinde gösterdiği kişiye vekalet verilmesi zorunlu olduğu yer almaktadır.
*Sözleşmenin „devir yasağı“ hükmü
**İş sahiplerinin vekaletname vermiş olmaları
- Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri, m.1 vd.
-Örtülü kabul, m.6


5.SORULAR
1. Bu noktada müvekkillerin vekalet vermesi zımni şekilde yeni müteahhidin inşaatı devralmasını kabul anlamına gelir mi yoksa sözleşmeye dayanılır mı?
*Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri, TBK. m.1 vd.
**Örtülü kabul, m.6


2. İnşaat hala bitmiş değil teslim süresi çoktan geçmiş durumda. Söz konusu mahrum kalınan kira alacaklarını ve tazminat haklarımızı 2 müteahhitten de talep edebilir miyim?
*Sözleşme hükümleri ve Sözleşmenin devri, m.205
**Verilmiş olan vekaletin içeriği ? m.502


3.Satış muvazaalı olmadığı için "vekalet akdine dayanarak tedbir talepli satış bedeli için tazminat davası" açmayı planlıyorum. Bu davada 2 müteahhidi de davalı gösterebilir miyim?
* Sözleşmenin devri, m.205 - Vekâlet İlişkileri, m.502 vd.

Malzemesi benden, gerisi sizden...
Bir dava dilekçesi taslağı hazırlayıp, bizlerle paylaşmak ister misiniz?


Saygılar...
Old 25-05-2019, 15:32   #3
av.izmirhukuk

 
Varsayılan

Meslektaşım merhabalar

Öncelikle emeğiniz ve ayırdığınız vakit için teşekkür ederim. Fakat yazdıklarınız TBK başlıklarında bulunan kanun maddeleri ve takdir edersiniz ki malzemeler verilmiş olsa da malzemelerin de çok çeşidi var doğru malzeme aldığımıza emin miyiz
Old 25-05-2019, 15:51   #4
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

" Ya bir yol buluruz, ya bir yol açarız " (Hannibal)
Old 01-06-2019, 00:03   #5
Av.Fatih Mehmet Yılmaz

 
Varsayılan

öncelikle merhaba ,
1. müteahhit müvekkilinize inşaatı devrettim demiş.
Müteahhite ,müvekkillerinizin taşınmazında eser inşa etme hakkı veren müvekkilinizle yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmesidir.
Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin devri için ;
A. Sözleşmenin devri
Sözleşmenin devri, sözleşmeyi devralan ile devreden ve sözleşmede kalan taraf arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün hak ve borçlarını devralana geçiren bir anlaşmadır.

Sözleşmeyi devralan ile devreden arasında yapılan ve sözleşmede kalan diğer tarafça önceden verilen izne dayanan veya sonradan onaylanan anlaşma da, sözleşmenin devri hükümlerine tabidir.

Sözleşmenin devrinin geçerliliği, devredilen sözleşmenin şekline bağlıdır.


Öncelikle kanunda belirtildiği üzere satış vaadi sözleşmesinin devrinin noterde yapılması gerekiyor.(asıl sözleşmede olduğu gibi) ve müvekkillerinizin onayı gerekiyor.

ilk mütteahit ile hala sözleşmesel ilişkiniz devam ettiğinden sözleşme konusu taahhütleri yerine getirmediğinden husumet yöneltebilirsiniz.


2. müteahhite verilen vekaletle ilgili ;

Vekalet sözleşmesinde ise TBK hata-irade bozukluğu - vekaletin geçersizliği yoluna gidilebilir.

Verilen vekalette temel amaç müvekkilinize ait dairelerin satılması olmadığından İnançlı işlem tapu iptal tescil davası yoluna da gidilebilir.(İnanılan 2. müteahhit)
Old 07-06-2019, 11:26   #6
av.izmirhukuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fatih Mehmet Yılmaz
öncelikle merhaba ,
1. müteahhit müvekkilinize inşaatı devrettim demiş.
Müteahhite ,müvekkillerinizin taşınmazında eser inşa etme hakkı veren müvekkilinizle yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmesidir.
Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin devri için ;
A. Sözleşmenin devri
Sözleşmenin devri, sözleşmeyi devralan ile devreden ve sözleşmede kalan taraf arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün hak ve borçlarını devralana geçiren bir anlaşmadır.

Sözleşmeyi devralan ile devreden arasında yapılan ve sözleşmede kalan diğer tarafça önceden verilen izne dayanan veya sonradan onaylanan anlaşma da, sözleşmenin devri hükümlerine tabidir.

Sözleşmenin devrinin geçerliliği, devredilen sözleşmenin şekline bağlıdır.


Öncelikle kanunda belirtildiği üzere satış vaadi sözleşmesinin devrinin noterde yapılması gerekiyor.(asıl sözleşmede olduğu gibi) ve müvekkillerinizin onayı gerekiyor.

ilk mütteahit ile hala sözleşmesel ilişkiniz devam ettiğinden sözleşme konusu taahhütleri yerine getirmediğinden husumet yöneltebilirsiniz.


2. müteahhite verilen vekaletle ilgili ;

Vekalet sözleşmesinde ise TBK hata-irade bozukluğu - vekaletin geçersizliği yoluna gidilebilir.

Verilen vekalette temel amaç müvekkilinize ait dairelerin satılması olmadığından İnançlı işlem tapu iptal tescil davası yoluna da gidilebilir.(İnanılan 2. müteahhit)


Meslektaşım merhabalar,

Her ne kadar "Sözleşmenin devrinin geçerliliği, devredilen sözleşmenin şekline bağlıdır." hükmü yer alsa da uygulamada yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek için şekle aykırı olarak sözleşme yapılması ve taraflarca edimlerin ifa edilmesi halinde şekil eksikliği nedeniyle geçersizliği ileri sürmek hakkın kötüye kullanılması sayılmaktadır.

Hatta bulduğum alıntıda şöyle geçmektedir " Örneğin arsa karşılığı inşaat sözleşmesinde, eser yapma yükümlülüğü olan müteahhidin borçlanmış olduğu edim şekil zorunluluğuna tabi değil iken, arsa sahibinin edimi şekle bağlıdır. Taraflar bu sözleşmeyi kendi aralarında adi yazılı şekilde yapmaları halinde geçersizdir. Ancak arsa sahibi buna rağmen edimini tam veya tama yakın şekilde ifa etmişse ( olayımızda tam ifa söz konusu), müteahhit şekil eksikliğini ileri sürerek borçlanmış olduğu ifadan kaçamaz. Çünkü burada yalnız arsa sahibi açısından borçlanılan edimin geçerliliği şekle bağlı olup müteahhit yönünden böyle bir yükümlülük yoktur."


2. İnançlı işlem sebebiyle tapu iptal ve tescil davası açısından ise en azından delil başlangıcı olacak yazılı bir belgeye ihtiyacım var ancak bu mevcut değil. Ayrıca tapu iptal ve tescil dersek de daireyi devralanlar ile aralarında muvazaayı kanıtlamam mümkün durmuyor.
Bu sebeple tek yol vekalet akdinin kötüye kullanılması dolayısıyla dairenin rayiç bedelinin hesaplanarak tarafımıza ödenmesi talebi diye düşünmekteyim.
Old 10-06-2019, 21:37   #7
Av. M. Bahadır Özer

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım, uyuşmazlığın usul boyutu bir yana YİBBGK 1983/3 E. 1984/1 K. ilamına göz atmanızı tavsiye ederim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Müteahhidin ölümü halinde 3. kişi müteahhidin mirasçısına karşı dava açabilir mi? hissikablelvukuuu Meslektaşların Soruları 1 20-04-2017 09:35
arama kararında yazan evin dışında başka bir evin aranması, aramaya rıza? GECE Meslektaşların Soruları 2 07-01-2012 14:02
Üç Çocuğumdan Birini Alabilir Mi?/evi Terk Etsem Haksız Olur Muyum?/ Evin Parasını Alabilir Miyim? Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 17-06-2011 20:29
Eşyalı sattığı evin eşyalarını alan satıcının sorumluluğu dençel Meslektaşların Soruları 2 20-03-2011 00:35
borçlunun kızına sattığı eve haciz konması onur lengerli Meslektaşların Soruları 3 15-08-2007 16:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04267406 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.