Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

2499 S.lı Sermaye Piyasası Kanunu - MÜLGA - Son Eklenen Şerhler

2499 S.lı Sermaye Piyasası Kanunu - MÜLGA - Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [SPK. 40] 13.02.2011-6111 SK m.156 ile yürürlükten kalkan m.40/son-c.4-5-6-7
Borsaların, kotasyon ücreti, tescil ücreti ve borsa payından oluşan gelirlerinin %5'i Kurul bütçesine gelir olarak kaydedilir. Bu oranı Kurulun talebi üzerine, %10'a kadar artırmaya, borsaların türleri ve gelişmişlik düzeyleri itibariyle daha düşük oranda pay ayrılmasına veya hiç pay ayrılmamasına ilgili Bakan karar verebilir. Ancak bu maddeye göre Kurula gelir kaydedilecek tutar, borsaların yıllık gelir-gider farkının ve anonim ortaklık niteliğini haiz borsaların yıllık net karının %10'unu aşam...
(Şerh No: 11381 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 12:34)

 Bilgi  [SPK. 37] Yatırım fonu temel çeşitleri bilgisi
Yatırım fonları, A ve B Tipi olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25'ini, devamlı olarak, Türk şirketlerinin hisse senetlerine yatırmış olan fonlar A Tipi olarak adlandırılır. B Tipi fonlarda bu şartlar aranmaz. Yatırım fonlarının alt çeşitleri, risk grupları, endekslenmesi gibi pratikte kullanım bilgilerine, Türkiye Kurumsal Yatırım Yöneticileri Derneği kaynaklarından ulaşılabilir.
(Şerh No: 4405 - Ekleyen: Çağlar KÜLTÜR - Tarih : 19-02-2010 11:30)

 Bilgi  [SPK. 15] Temettüden yararlanma hakkı ile ilgili pratik bir bilgi
Madde içinde yer alan "Temettü hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır." cümlesinde iktisap tarihi dikkate alınmaksızın denmesinden kasıt şudur; Bir şirketin temettü dağıtımın başlamasından hemen önce (temettü'nün fiyata bölünme şeklinde yansıması olmadan) hisse'yi satın alan veya hisseye sahip olan herkes temettüden hisseyi elde tutma süresinden bağımsız olarak eşit şekilde yararlanabilir.
(Şerh No: 4398 - Ekleyen: Çağlar KÜLTÜR - Tarih : 18-02-2010 18:56)

 Bilgi  [SPK. 34] 34. Madde içeriğinde belirtilen borsa üyelik belgesi alma zorunluluğu ile ilgili IMKB ve VOB şartları
İMKB için; "Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca borsaya üye olabilecekler Madde 7'de belirlenmiştir. Madde metni şöyle demektedir.; " Aşağıdaki nitelik ve şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler borsaya üye olabilirler: a) Borsada işlem yapmak üzere SPK’dan izin almış olan yatırım ve kalkınma bankaları, b)Bankalar Kanunu’na göre Türkiye’de faaliyette bulunan bankalardan, borsada işlem yapmak üzere SPK’dan izin almış bulunanlar, c) 2499 S...
(Şerh No: 4296 - Ekleyen: Çağlar KÜLTÜR - Tarih : 10-02-2010 14:54)

Halka arz ile ilgili açıklanacak bilgileri içeren ve izahnamede bulunması gereken unsurlar açısından yardımcı olacak, SPK'nın bir emeklilik yatırım fonu'na ilişkin hazırladığı örnek dosya eklenmiştir.
(Şerh No: 4252 - Ekleyen: Çağlar KÜLTÜR - Tarih : 09-02-2010 12:42)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02486897 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.