Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 11. CD 2003/9038E 2004/7287K İçtihat

Üyemizin Özeti
Hükümden sonra 7 Ağustos 2003 gün ve 25192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 4963 Sayılı Kanunun 5. maddesiyle 2253 Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun'un 6. maddesinin birinci fıkrasında geçen "15" ibaresi "onsekiz" şeklinde değiştirildiğinden, kayden 15.01.1983 doğumlu olup suçun işlendiği tarihte 18 yaşını bitirmeyen sanık hakkındaki yargılamanın Diyarbakır Çocuk Mahkemesi'nde yapılmasında zorunluluk bulunması bozmayı gerektirir.
(Karar Tarihi : 11/10/2004)
Hırsızlık suçundan sanık ____'nin yapılan yargılanması sonunda; TCK'nun 491/3, 522/1, 523, 55/3, 59/2, 647 Sayılı Yasanın 4 ve 6. maddeleri gereğince 63.882.000.-Lira ağır para cezasıyla mahkümiyetine dair ERGANİ Sulh Ceza Mahkemesi'nden verilen 22.01.2002 gün ve 2000/265 Esas, 2002/32 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii ve o yer C.Savcıları tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı'nın onama isteyen 04.06.2003 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve taktirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafıinin suçun yasal unsurlarının oluşmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen, C.Savcılarının ise sair temyiz itirazlarının reddine; ancak;

1- Sanığın nüfus kaydındaki anne ve baba adına uygun düşmeyen sabıka bildirimi esas alınarak hüküm kurulması, yasaya aykırı,

2- Hükümden sonra 7 Ağustos 2003 gün ve 25192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 4963 Sayılı Kanunun 5. maddesiyle 2253 Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun'un 6. maddesinin birinci fıkrasında geçen "15" ibaresi "onsekiz" şeklinde değiştirildiğinden, kayden 15.01.1983 doğumlu olup suçun işlendiği tarihte 18 yaşını bitirmeyen sanık hakkındaki yargılamanın Diyarbakır Çocuk Mahkemesi'nde yapılmasında zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafii ve C.Savcılarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK'nun 321'inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun MADDE 6 :(Değişik: 25/2/1988 - 3412/4.md.)

18 ( Değişik ibare: 30.07.2003-4963/8 md. İle "15" olan ibare "18" olarak değiştirilmiştir. ) yaşını bitirmeyen küçükler tarafından işlenen ve genel mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili davalara çocuk mahkemelerinde bakılır.

Çocuk mahkemeleri, bu Kanunda yazılı tedbirleri alır ve Kanunla verilen diğer görevleri yapar.

( Mülga fıkra: 30.07.2003-4963/35-a md ) 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk GÜR
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 31-12-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02056694 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.