Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 11.HD. 1976/3837E. 1976/3840K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Senetteki yırtılmanın ödemeyi gösterip göstermediğini mahkeme örf ve adetlere göre araştırabilir.
(Karar Tarihi : 21.09.1976)
Davacı vekili, müvekkilinin davalıdan bir araç satın aldığını, karşılığında emre muharrer senet verildiğini, senet bedellerinin tamamen ödendiğini ve kendilerine iade edildiği, ödenen bonoların pulları delinerek iptal olunduğu halde, davalının iki adet bonoyu elde ederek, tekrar icra takibinde bulunması neticesinde (3000) lira fazla ödeme yaptıklarını bildirerek, bu meblağın istirdadını talep ve dava etmiştir.

Davalı alacaklının istinat ettiği ve takip konusu yaptığı 1.7.1975 ve 1.8.1975 vade tarihli iki adet emre yazılı senedin borçlu imzası ve tanzim tarihinin vaz edildiği pul ve senet yerinden takriben pul alanının yarısını aşan bir miktarı koparılarak alınmıştır.

Bonolar hakkında uygulama olanağı bulunan TTK. 621. maddesi gereğince borçlu ödemede bulunurken hamil tarafından senede bir ibra şerhi yazılmasını ve kendisine verilmesini istemek hakkına haizdir. Bunun dışında senedin çapraz çizgilerle iptali, imza yerinin yırtılması, makbuz verilmesi gibi işlemler ödeme için varsayım olarak kabulü gerekir. Bu durumda taraflar isticvap edilerek yukarıda belirtilen ve senetlerde görülen yırtılmanın nedeni üzerinde durulması ve gerektiğinde T.T.K. 1 ve 2. maddeleri gereğince bu işlemin, ödeme bakımından bir teamül veya örf ve adet olup olmadığının usulen tahkiki gerekirken eksik inceleme ve bilirkişi mütalaasına dayanılarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ticaret Kanunu MADDE 1 :Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanununun ayrılmaz bir cüzüdür. Bu kanundaki hükümlerle, bir ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen her hangi bir müesseseyi ilgilendiren muamele, fiil ve işlere dair diğer kanunlarda yazılı hususi hükümler, ticari hükümlerdir.

       Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mehmet Saim DİKİCİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 13-01-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02675295 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.