Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5271 S.lı Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 150 Değişiklik Önerisi

CMK. MADDE 150 Mevcut Metin
(Değişik madde: 06/12/2006 - 5560 S.K.21.md)

(1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir.

(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.

(3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır.

(4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
CMK. MADDE 150 Önerilen Yeni Metin
MÜDAFİ GÖREVLENDİRİLMESİ İSTEMİ
MADDE 150. (Değişik madde: 06/12/2006 - 5560 S.K.21.md)

(1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde müdafi belirleme işlemleri yapılır.

(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın müdafi belirleme işlemleri yapılır.

(3) Alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır.

(4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Üyemizin Değişiklik Gerekçesi :

Mevcut maddenin birinci ve ikinci fıkrası, müdafi görevlendirmesi mahkeme tarafından yapıldığı izlenimi verdiğinden, bu izlenim giderilmiştir. Zira, müdafi görevlendirmesi ceza muhakemesi sistemimizde yargılama makamı tarafından yapılamaz. Mahkemelerin talebi üzerine, müdafi avukatın meslek örgütü tarafından yapılır. Biçimsel gibi görünen ve fakat zorunlu müdafilik etrafında yapılan tartışmalar ve ceza yargılamasında avukatın önemi ve değeri gözetildiğinde madde metninin, hiç amaçlanmadığı halde, olumsuz ve bürokratik bir algının izlerini taşıdığı düşünülmüştür.

Maddenin üçüncü fıkrasında alt sınırı beş yıl olan suçlar müdafi belirlenmesi zorunluluğu kapsamı dışında tutulmak amaçlanmadığı halde, bu anlama gelebilecek şekilde kaleme alınmıştı. Ceza yasasında düzenlenen alt sınırı beş yıl olan ve beş yıldan az ceza verilemeyeceği öngörülen suç ve maddelerin varlığı, savunma hakkının ve avukatla savunmanın önemi ile uluslararası sözleşmeler de dikkate alınarak söz konusu hatalı ifade düzeltilmiştir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ömer GÜNTAY
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 14-12-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02429295 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.