Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu - Esas: 2001/19-315 - Karar: 2001/347 İçtihat

Üyemizin Özeti
Cevap layihasını verememiş ve 197. madde uyarınca mühlet istememiş olan tarafın ilk oturumda esasa girmeden cevap süresinin uzatılmasını isteyebileceği...
(Karar Tarihi : 11.04.2001)
Dava: Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir Asliye 1. Ticaret Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 5/11/1999 gün ve 1997/875-1999/1025 sayılı kararın incelemesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 22/6/2000 gün ve 2000/2328-4912 sayılı ilamı ile;

(...Davalı HUMK'nun 195. maddesinde öngörülen sürede cevap vermemiş 20.11.1997 tarihli dilekçesinde müvekkilinin Bruxelles'de ikamet ettiğini, bu nedenle cevabın HUMK.'nun 164. maddesine göre süresinde olduğunu belirtmiştir.

HUMK.'nun 198. maddesinde 195. maddede öngörülen sürede cevap layihasını verememiş ve 197. madde uyarınca yeni mühlet istememiş olan tarafın ilk oturumda esasa girmeden cevap süresinin uzatılmasını isteyebileceği hükme bağlanmıştır. Hükümde öngörülen mazeret ilk celse esasa girmeden mahkemeye bildirilebileceği gibi duruşmadan önce bir dilekçeyle mahkemeye bildirilmesi mümkündür.

Mahkemece davalının 24.11.1997 tarihli dilekçesinin HUMK.'nun 198. maddesi kapsamında bir mazeret dilekçesi olup olmadığı üzerinde durularak varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeden cevabın süresinde olmadığının kabulünde isabet görülmemiştir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Karar: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

KARAR : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 11.4.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 198 :Yukarki maddedeki gösterilen sebeplere mebni, tayin olunan müddette cevap layihasını vermemiş ve yeni mühlet de istememiş olan taraf muhakeme celsesinde de esasa girişmezden evvel bu baptaki mazeretini bildirerek müddetin temdidini istiyebilir. Talebi kabule şayan görülürse kendisine sureti katiyede üç günü tecavüz etmemek üzere mühlet verilir. Ancak bu celseye ait muhakeme masrafı her halde kendisine tahmil olunur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.İsmail İBİŞ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 09-12-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02564406 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.