Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

1163 S.lı Kooperatifler Kanunu MADDE 81
(Değişik madde: 06/10/1988 - 3476/20 md.)

Kooperatif:

1. Anasözleşme gereğince,

2. Genel Kurul kararı ile,

3. İflasın açılmasıyla,

4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, ilgili bakanlığın mahkemeden alacağı karar üzerine,

5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,

6. Üç yıl olağan genel kurulunu yapmaması halinde,

7. Amacına ulaşma imkanının bulunmadığının ilgili Bakanlıkça tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla,

Dağılır.

Konut yapı kooperatifleri, anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır ve dağılır. Ancak tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde usulune uygun şekilde anasözleşme değişikliği yapılarak kooperatifin amacının değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin hüküm uygulanmaz. (Ek cümle: 5983-03.06.2010-m.2) "Amacına ulaşılarak dağılma sürecine girmiş olan kooperatiflerden çıkan veya çıkarılan ortağın konutu veya işyeri çıkma veya çıkarılma sebebiyle geri alınamaz; ancak, bu eski ortaklar daha sonra oluşabilecek tasfiye masraflarına katılırlar". Konut kooperatiflerinde yapı kullanma izninin alınmasını müteakip en geç bir yıl içinde ortakların Kat Mülkiyeti Kanununa göre ferdi münasebet işleri sonuçlandırılır.

Mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiye işlerini yönetim kurulu yapar, Tasfiye kurulu üyelerine, atamayı yapan merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.

Anasözleşme ile özel bir nisap belirlenmemiş ise, tasfiye halinde kooperatiflerin genel kurul toplantılarında nisap aranmaz. Kararlar oy çokluğu ile verilir.

Tasfiye kurulunun görevleri anasözleşmede gösterilir,

Tasfiye kurulu üyeleri, tasfiye işlerinin biran önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlüdür.

56 ncı maddenin 1 inci fıkrasının 3 üncü bendi ile 62 nci madde hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.

1163 sa. Kooperatifler Kanununun 81. maddesine, 5983 sa. yasayla eklenen yeni hüküm

Üyemizin Notu: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 81. maddesine, 5983 sayılı Kanunun 2. maddesi ile eklenen yeni hüküm nedeniyle kooperatiften çıkarılan kişilerin konutunun kendisine verilmesi istemli 5983 sayılı Kanunla yapılan değişik 81. madde:
“…Konut yapı kooperatifleri, anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır ve dağılır. (Ek cümle: 5983 - 3.6.2010 / m.2) “Amacına ulaşılarak dağılma sürecine girmiş olan kooperatiflerden çıkan veya çıkarılan ortağın konutu veya işyeri çıkma veya çıkarılma sebebiyle geri alınamaz; ancak, bu eski ortaklar daha sonra oluşabilecek tasfiye masraflarına katılırlar.”" hükmünü taşımaktadır.
“Amacına ulaşarak dağılma sürecine girmiş kooperatiflerde çıkan veya çıkarılan ortağın konutunun kooperatiflerce geri alınmasını ve mağduriyeti önlemek ve Anayasa’da yeri bulunan
mülkiyet hakkına uymak ve kanundaki anlama açıklık getirmek amacıyla verilen önergenin kabulü doğrultusunda Kooperatifler Kanununun 81 inci maddesinde değişiklik öngörülerek Tasarıya yeni çerçeve 2 nci madde ihdas edilmiştir.”
Yeni getirilen bu hüküm ile, bundan böyle kooperatif üyeliği ile elde edilen bir mülkiyet hakkı varsa buna dokunulamayacaktır. Ancak kooperatif üyeliği ile ilgili diğer haklardan mahrumiyet söz konusu olacaktır. Çünkü madde çerçeve madde olarak getirilmiştir.


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Esra ULUS
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 01-12-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02467108 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.