Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2001/ 4138 Esas 2001/ 5352 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Alacaklı takip tarihinde reşittir. Takip veli tarafından başlatılmıştır. Takibin iptali gerekir.
(Karar Tarihi : 29.03.2001)
Dava: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 2.3.2001 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: İcra takibinin yapıldığı 13.12.2000 tarihinde alacaklı İ____'nin reşit olduğu hususunda ihtilaf bulunmamaktadır. Takibin ise veli tarafından başlatıldığı görülmektedir. HUMK. nun 59/1. maddesi gereğince "Dava ikamesine ehil olan her şahıs davasını bizzat veyahut seçeceği bir vekil vasıtası ile açabilir ve takip edebilir." Hakkındaki dava velisi tarafından takip edilen çocuk dava sırasında reşit olursa, bu tarihten itibaren velinin kanuni temsilci sıfatı son bulur (Prof Dr. Baki Kuru Hukuk Usulü 1979 baskı 1. cilt Sayfa 696). Bu durumda takibin reşit olan şahıs veya onun seçeceği bir vekil tarafından başlatılması gerekir. Bu nedenle merci gerekçesinde yer verilen vekaletin son bulmadığı yönündeki görüşün somut olayda uygulama olanağı yoktur. O halde, takip tarihi itibarı ile velayeti son bulan kişinin başlattığı takibin iptali gerekir.

KARAR : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK. nun 366. ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 29.03.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 59 :Dava ikamesine ehil olan her şahıs davasını bizzat veyahut intihap edeceği vekil vasıtasiyle ikame ve takip edebilir.

Kanuni mümessiller dahi bu hakkı haizdir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 14-11-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02446389 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.