Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 2. Ceza Dairesi 2008/7621 E.N , 2008/13513 K.N. İçtihat

Üyemizin Özeti
Aynı konutu paylaşan karı-koca, konut dokunulmazlığını ihlal sebebiyle şikayetçi olup daha sonra da koca şikayetinden vazgeçtiyse de, kadının daha önce de sanıktan şikayetçi olduğu gözetilerek, kocanın şikayetten vazgeçmesi sebebiyle şikayetin devam edip etmediği araştırılmadan davanın düşürülmesi doğru değildir.
(Karar Tarihi : 17.07.2008)
Gündüzleyin konut dokunulmazlığını ihlal suçundan sanık S___'in yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair (K___ Sulh Ceza Mahkemesî)'nden verilen 09.05.2006 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi o yer C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığının 10.03.2008 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Sanık hakkında gündüzleyin konut dokunulmazlığını ihlal suçundan açılan davada, karı koca olan şikayetçilerden N___ şikayetinden vazgeçmiş ise de; bozma öncesi 11.11.2003 tarihli duruşmada dinlenen şikayetçi T___'nın sanıktan şikayetçi olduğu gözetilerek, aynı evde oturan ve şikayetçilerin rızası dışında eve giren sanık hakkında şikayetçi olan T___'nın da şikayet hakkı olduğu gözetilmeden ve şikayetten vazgeçip vazgeçmediği de sorulmadan, şikayetçi N___'in şikayetten vazgeçmesi nedeniyle davanın düşürülmesine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 17.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ceza Kanunu MADDE 73 :(1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

(2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.

(3) Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez.

(4) Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.

(5) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar.

(6) Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.

(7) Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

(8) (Mülga: 6/12/2006 – 5560/45 md.) 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Raşit TAVUS
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Şerh Son Güncelleme: 30-10-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02502894 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.