Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 4. Ceza Dairesi 2008/696 E.N , 2008/4119 K.N. İçtihat

Üyemizin Özeti
Yerel mahkeme kararında takdiri indirimi uygulayıp ceza tayin ederken aynı gerekçelerle işbu maddenin uygulanmasına sebep olmadığına hükmederek çelişki yaratmıştır.
(Karar Tarihi : 24.03.2008)
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanık hakkında "… geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle…" TCY.nın 62. maddesiyle cezanın 1/6 oranında indirilmesine hükmolunmuş iken, aynı gerekçeyle anılan maddenin uygulanmasına yer olmadığına karar verilerek çelişki yaratılması,

2- Tekerrüre esas alınan ve 5275 sayılı Yasanın 108/2. maddesinin uygulanmasına dayanak oluşturacak hükümlülüğünün kararda gösterilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

3- Çocuğunun dövüldüğünü öğrenmesi nedeniyle suça konu mektubu yazdığını savunması karşısında olayın çıkış nedeni ve gelişmesi üzerinde durularak sanık yararına yasal indirime yer olup olmadığının tartışılmaması,

Yasaya aykırı ve sanık Aydın Çakır'ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 24.03.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ceza Kanunu MADDE 62 :(1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.
       
(2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Raşit TAVUS
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Şerh Son Güncelleme: 29-10-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01924205 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.