Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 3.HD. 2004/8541 E.-2004/9969 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Zamanaşımı def'i ancak taraflarca ileri sürülmesi halinde dikkate alınabilir. Aksi takdirde hakim tarafından resen gözetilmez.
(Karar Tarihi : 28.9.2004)
Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davada, boşanmakla yoksulluğa düşüldüğü ileri sürülerek yoksulluk nafakası istenilmiş; mahkemece davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.TMK'nun 178. maddesine göre; evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Zamanaşımı def'i ancak taraflarca ileri sürülmesi halinde dikkate alınabilir. Aksi takdirde hakim tarafından resen gözetilmez (HUMK md. 75/1).

Somut olayda, tarafların boşanmasına ilişkin hüküm 27.5.2002 tarihinde kesinleşmiş, yoksulluk nafakasına dair dava ise 9.1.2003 günü açılmıştır.Böylece boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren 1 yıllık süre dolmadan yoksulluk nafakası istenilmiş olup dava süresindedir.

Diğer taraftan davalı tarafça usulüne uygun zamanaşımı definde bulunulmadığı halde, mahkemece zamanaşımı hususu resen dikkate alınarak hüküm kurulmuştur.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.9.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 75 :Kanunun tayin eylediği istisnalardan başka hallerde hakim iki taraftan birinin söylemediği şeyi veya iddia sebeplerini re'sen nazarı dikkate alamaz ve onları hatırlatabilecek hallerde dahi bulunamaz.

Ancak müphem ve mütenakız gördüğü iddia veya sebepler hakkında izahat istiyebilir.

Hakim davanın her safhasında iki tarafın iddiaları hududu dahilinde olmak üzere kendilerini istima ve lazım olan delillerin ibraz ve ikamesini emredebilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Mehmet KARAUSTA
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 14-10-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02537298 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.