Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2006/ 2900 Esas 2006/ 9378 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Davacının annesi kızlık hanesine annesinin aile soy ismi ile tescil edilmiş olması ve bu hanede baba adının kocadan başkaca bir isim olarak gösterilmiş bulunması çocukla koca arasında yasal olarak kurulmuş olan soy bağını (TMK. md. 285/1) ortadan kaldırmaz.

Soybağının reddi davasının açılması doğru olup,iddia ispatlandığından da kabulü gerekir.
(Karar Tarihi : 13.06.2006)
Yargıtay 2.Hukuk Dairesi

Esas No: 2006/2900
Karar No: 2006/9378

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. (babalık karinesi) (TMK. md. 285/1)

Davacının annesi davalı A____ 6.5.1986 tarihinde kocası (davalı) H____'dan boşanmıştır. Davacı M____ evliliğin sona ermesinden sonraki üçyüz gün içinde (24.11.1986) tarihinde doğmuştur. Davacı, 24.11.2004 tarihinde ergin olmuş, dava ise 1.4.2005 tarihinde açılmıştır. Dava süresinde ikame edilmiştir. (TMK. md. 289/2)

Davacının annesi kızlık hanesine annesinin aile soy ismi ile tescil edilmiş olması ve bu hanede baba adının "A____" gösterilmiş bulunması çocukla koca arasında yasal olarak kurulmuş olan soy bağını (TMK. md. 285/1) ortadan kaldırmaz. Bu soy bağı geçersiz kılınmadıkça, davacının babalık davası açmasına da olanak yoktur. Dinlenen tanıklar, annenin davacıya hamile kaldığı dönemde kocasından ayrı yaşadığını beyan ettiklerine ve davalılar da bu iddiayı kabul ettiklerine göre Türk Medeni Kanununun 288/1. maddesi gereğince davacının başka bir kanıt getirmesine de gerek yoktur. Davanın kabulü ile davacı ile davalı H____ Ö____ arasındaki soy bağının reddine karar verilmesi gerekirken isteğin reddi doğru görülmemiştir.

KARAR : Hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 13.06.2006
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Medeni Kanunu MADDE 285 :Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.

Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür.

Kocanın gaipliğine karar verilmesi halinde üçyüz günlük süre, ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden işlemeye başlar.

Gerekçesi için Bkz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 24-09-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02483201 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.