Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi, Esas: 2010/3486, Karar: 4901 İçtihat

Üyemizin Özeti
Stajyer avukatlar icra ceza mahkemelerinde duruşmalara girebilir.
(Karar Tarihi : 12.07.2010)
Ticareti terk hükümlerine muhalefet etmek suçundan sanık A____ A____'in beraatine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığı'nın onama istemli tebliğnamesiyle dosya Daire'ye göndeirilmiş olmakla inceleme raporu ve dosyadaki belgeler olunarak gereği düşünüldü:

Hükmün verildiği celse, 1136 sayılı Kanun'un 26. maddesine aykırı olarak stajyer avukatın duruşmalara katılamayacağına ilişkin verilen karar isabetsiz ise de, yargılamaya devamla hükmün stajyer avukatın yüzüne karşı açıkça okunup, usulen anlatıldığının anlaşılması karşısında bu durum bozma nedeni sayılmayarak yapılan inceleme sonucunda;

Dosya içeriğine, toplanan delillere, kararda yazılı gerektirici nedenlere, yapılan yargılama ve uygulamada isbetsizlik bulunmadığına göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün İİK'nun 366. maddesi uyarınca istem gibi onanmasına 12.07.2010 günü oybiriliği ile karar verildi.
Üye Notu : Uygulamada bazı icra ceza mahkemelerinde yaşanan, stajyer avukatların duruşmaya kabul edilmemesi sorununa yasaya uygun şekilde çözüm getiren bir karar.
İlgili Mevzuat Hükmü : Avukatlık Kanunu MADDE 26 :(Değişik: 2/5/2001 - 4667/14 md.)
       Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumlulğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler.
       Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden silinme ile sona erer. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Hakan EREN
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 23-09-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02423191 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.