Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İstanbul Defterdarlığı B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/230/5 nolu mukteza İçtihat

Üyemizin Özeti
Tamir amacıyla gönderilen mallar tekrar müşteriye gönderilirken sevk irsaliyesi düzenlenmelidir.
(Karar Tarihi : 18.04.2007)
Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/230/5 18.04.2007*3066Konu : Tamir amacıyla gönderilen ürünlerde belge düzeni hk.

…………………………

İlgi : a)12/02/2007 tarihli dilekçeniz.

b)27/02/2007 tarihli dilekçeniz.İlgi dilekçelerinizde ………..Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……………. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, firmanızın ana faaliyet konusunun bebek ve çocuk araç gereçlerinin toptan satışı olduğu, firmanızın bünyesinde bulunan ürünleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki bayilerinize sattığınız, bu ürünlerin de bayiler vasıtasıyla nihai tüketicilere satıldığı, bu ürünlerde arıza meydana geldiğinde nihai tüketiciler tarafından tamir amacıyla firmanıza gönderildiği, garanti kapsamına giren ürünlerinizden ücret talep etmediğiniz, garanti kapsamına girip de tamiri olmayan ürünleri de ücretsiz olarak değiştirdiğiniz, garanti kapsamına girmeyen ürünlerinizin ise servis ve yedek parça ücretlerini nihai tüketiciden talep etmek istediğiniz belirtilerek sözkonusu ürünlerin kargo ile sevki sırasındaki belge düzeni hakkında görüş talep edilmektedir.Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 229. maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.",230/5. maddesinde ise; "…Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.Malın, bir mükellefin birden çok işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231'inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz."Hükümleri yer almaktadır.Ayrıca, günümüzde özellikle makine ve dayanıklı tüketim mallarının satışını gerçekleştiren işletmelerin, satışını yaptırdıkları makine, tesisat, araç ve gereç için ücretsiz tamir, bakım ve yenileme hizmeti garantisi vermeleri zorunlu ve yaygın bir uygulamadır.Satıcı firmaların garanti süresi içerisinde ve garanti belgesi kapsamında müşterilerine sağladığı bedelsiz tamir, bakım ve yenileme hizmetlerinin karşılığı esasında satış fiyatının içinde kabul edilmekte ve vergilendirilmektedir.Bu nedenle, garanti sözleşmesi ile şirketin garanti kapsamında gerçekleştirdiği bu gibi teslim ve hizmetlerin karşılığının bulunmaması, herhangi bir bedel tahsil edilmemesi, ayrıca garanti konusunu oluşturan emtiaların satışı esnasında yapılacak olan ve bu tür teslim ve hizmetlerin de satış fiyatına dahil edilerek vergilendirilmiş olması dikkate alınarak bilginiz dışında nihai tüketiciler tarafından yapılan kargo gönderimlerinde sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmemekte olup, kargo firması tarafından taşıma irsaliyesi düzenleneceği tabiidir.Ancak, sevk irsaliyesinin mal hareketini gösteren bir belge olması dolayısı ile firmanıza müşterilerinizden bu şekilde gönderilen arızalı emtialar, garanti kapsamında firmanızca onarıldıktan sonra şirketiniz aracı veya taşıyıcı aracılığı ile tekrar müşteriye gönderilirken sevk irsaliyesi düzenlemeniz ve sözkonusu irsaliyeye garanti kapsamında tamir edildiğine dair şerh düşülmesi gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
İlgili Mevzuat Hükmü : Vergi Usul Kanunu MADDE 230 :(Değişik madde: 30/12/1980 - 2365/34 md.)

       Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

       1. Faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası;

       2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

       3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

       4. Malın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı;

       5. (Değişik bent: 04/12/1985 - 3239/19 md.) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

       Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu Madde hükmü ile 231 inci Madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

       Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.) 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Sinan ÖZTÜRK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 13-11-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02561998 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.