Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 11.CD. 2009/15438 E.-2009/11156 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Sahte kimlik, ehliyet,oto alım satım sözleşmesi belgelerinin tümünün, aynı amaca yönelik olarak düzenlenip kullanılması halinde, bir bütün halinde teselsül eden resmi belgede sahtecilik suçu oluşacaktır. Bu durumda belge sayısı ve TCK.nun 61. maddesi gözetilerek hüküm kurulması gerekirken, sahte kimlik ve sürücü belgesi nedeniyle resmi belgede sahtecilik, ayrıca oto alım satım devir sözleşmesi nedeniyle özel belgede sahtecilik suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilemez.
(Karar Tarihi : 02.10.2009)
Sanığın ele geçmeyen A.T. sahte kimliği ile katılan S.ile İzmir 27. Noterliği'nde 20.05.2008 tarihinde düzenlettiği taşıt kira sözleşmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 204/1-3. madde ve fıkraları uyarınca cezalandırılması talebiyle kamu davasının açıldığı gözetilmeden, sahte kimlik belgesinin ele geçmediğinden bahisle, bu belgeyle sınırlı beraat hükmü kurulduğunun anlaşılması karşısında; noterde düzenlenen "sahte araç kira sözleşmesiyle" ilgili açılan dava hakkında zamanaşımı süresi içerisinde mahkemesince hüküm kurulması mümkün görülmüştür.

I- Dolandırıcılık suçlarından kurulan hükümlere yönelen temyiz itirazlarının incelenmesinde:

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve dereceleri takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin sübutun bulunmadığına, fazla ceza verildiğine, cezaların ertelenmesi gerektiğine ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin istem gibi ONANMASINA,

II- Sanık müdafiinin resmi belgede sahtecilik ve özel belgede sahtecilik suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Sanığın, katılan S.'den sahte kimlikle kiraladığı otomobili S. adına düzenlenen sahte sürücü belgesi ile mağdur Y.'a aralarında düzenlenen 28.05.2008 tarihli oto alım satım devir sözleşmesine dayanarak Bornova 3.Noterliği'nde devrederek haksız menfaat sağlamaya kalkıştığının, şikayetçi Y.'un sanığın satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ibraz ettiği kimliğin sahteliğinden kuşkulanması üzerine noter görevlilerini uyararak sanığın yakalandığının, sahte belgeler düzenletip kullanarak şikayetçiyi dolandırmaya kalkıştığının iddia ve kabul olunmasına, ele geçen kimlik ve sürücü belgesi ile ilgili düzenlenen ekspertiz raporu içeriğinden belgelerin tamamen sahte olarak üretilmiş olduğu belirtilip belgelerin farklı zamanlarda düzenlendiğinin belirlenememesine, aynı anda birden fazla belge düzenlenmesi halinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı, ancak sanığın S.ismine düzenlenmiş sahte sürücü belgesini kullanarak şikayetçi Y. ile oto alım satım sözleşmesi yapıp, bu sözleşme ile birlikte notere başvurduklarında üzerindeki sahte kimlik ve sürücü belgesi ile yakalanmış olması ve anılan oto alım satım sözleşmesinin de şikayetçi Y.'u dolandırmak amacıyla düzenlenmiş bulunması karşısında, sahte belgelerin tümünün aynı amaca yönelik olarak düzenlenip kullanılması nedeniyle bir bütün halinde teselsül eden resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı, belge sayısı ve TCK.nun 61. maddesi gözetilerek hüküm kurulması gerekirken, sahte kimlik ve sürücü belgesi nedeniyle teselsül eden resmi belgede sahtecilik, ayrıca 28.05.2008 tarihli oto alım satım devir sözleşmesi nedeniyle de özel belgede sahtecilik suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 02.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ceza Kanunu MADDE 204 :(1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Mehmet KARAUSTA
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 01-08-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02665091 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.