Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, Esas: 2001/5328, Karar: 2001/5678 İçtihat

Üyemizin Özeti
Taraflar dilekçe ve layihalarında yargılama giderleri ve vekalet ücreti hakkında talepte bulunmamış olsa da; Mahkemece re'sen yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmelidir.
(Karar Tarihi : 18.09.2001)
"Davacılar vekili tarafından davalı aleyhine 20.05.1999 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil, karşı davacının 06.10.1999 gününde verdiği dilekçe ile Medeni Kanun m.650 gereğince temliken tescil istemesi üzerine, bozma ilamına uyularak yapılan duruşma sonunda davanın kabulüne karşı davanın reddine dair verilen 29.03.2001 günlü hükmün Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dosya kapsamına, toplanan delillere ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre davalı (karşı davacı) S____ vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine;

Davacı (karşı davalı) K____ vs. vekilinin temyiz itirazlarına gelince; Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 4.9.1954 tarih 4/16 sayılı kararında da belirtildiği gibi, yargılama giderleri ve vekalet ücreti hakkında hüküm verilebilmesi için tarafların dilekçe ve layihalarında yargılama giderleri ve vekalet ücretini açıkça istemeleri gerekmez, mahkemece kendiliğinden yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden talep olmadığından bahisle yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmemesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir."
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 413 :Müddei muhakeme masraflarını harç tarifesi mucibince tediyeye mecburdur. Dâvayı mütekabilenin müddeabihten fazlası hakkındaki muhakeme masraflarını müddeaaleyh kezalik harç tarifesine tavfikan tediyeye mecburdur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 02-06-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02472305 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.