Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

4857 S.lı İş Kanunu MADDE 19
SÖZLEŞMENİN FESHİNDE USÛL

İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

       Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.

Haklı nedenle yapılan fesihlerde uygulama sorunlarından birkaçı.

Üyemizin Notu: İş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği hallerde işverenlerin 19. maddede yer alan usule uyup uymayacağı uygulama sorunlarından bir tanesidir.

Bilindiği üzere haklı nedenle yapılan fesihlerde işverene iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı vermiştir. Bunun diğer bir adı da bildirimsiz fesih hakkıdır. Yani işveren haklı nedenle yaptığı fesihlerde bildirim yapma zorunluluğu içinde değildir.

Bunun yanında işçinin davranışı ya da veriminden kaynaklanan nedenlerle yapılacak fesihlerde savunma alma zorunluluğu bakımından da bir sınırlama mevcuttur. Bu sınırlama işçinin davranışı ile ilgili haklı fesih imkanı veren 25/II madde ile ilgilidir. Bu madde kapsamında yapılan fesihlerde işverenin savunma alma zorunluluğu yoktur.

Tüm bunların pratik sonucu şudur: İşveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğinde yazılı bir bildirim yapmamış ve savunma almamışsa "fesih usulüne aykırılık"tan söz edilemez.

Bu pratik sonucun sakıncası ise şudur: İşveren esasında geçerli nedene dayalı bir fesih yapmış ancak savunma alınmasını gerektiren bir durumun varlığına rağmen savunma almamış ya da genel olarak feshi yazılı olarak gerekçeleriyle birlikte bildirmemiş ve işe iade davası açılmışsa fesih usulüne aykırlıktan dolayı davanın esasa girilmeden kabulü gerekir. Oysa bu tehlikeyi bertaraf etmek için işverenler sözleşmeyi haklı nedenle feshettiklerini bildirmektedir. Mahkeme feshin haklı nedene dayanmadığını ancak geçerli nedenle yapıldığı sonucuna varırsa işçi aleyhine bir durum oluşur. Çünkü bu durumda esasa girilmiş ve değerlendirme yapılarak feshin geçerli nedene dayandığı tespit edilmiş olur. Oysa işveren feshin geçerli nedene dayandığını söylemiş olsaydı öncelikle fesih usulü bakımından bir değerlendirme yapılacak ve usule aykırılıktan ötürü dava kabul edilecekti.

Kanımca bu çözüm işçi aleyhine bir durum yaratsa da genel olarak kabul edilebilecek bir çözümdür. Aksi halde işverenlerin gerçek niyetini araştırma gereği ortaya çıkar ki bu ayrımı her zaman adaletli bir sonuca ulaştırmak mümkün olmaz.


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Engin ÖZOĞUL
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 03-02-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02651405 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.