Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

T.C. YARGITAY 11. C. D. 2007/4177 E. 2007/3655 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
1- Üst sınırı 5 yıl hapis cezası olan suçtan dolayı yapılan yargılamada hükümlünün müdafii'sini hazır etmeden hüküm kurmanın savunma hakkını kısıtlanması olarak kabul edildiği,

2- Yargılama tamamlanırken son sözün sanık müdafiine verilmemesi suretiyle CMK. 216/1 maddesine muhalefet edilmesi, kanuna aykırıdır.
(Karar Tarihi : 28.05.2007)
Güveni Kötüye Kullanmak suçundan sanıklar Ö_____ ve S______‘nin bozma üzerine yapılan yargılamaları sonunda; mahkumiyetlerine dair Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 13.11.2006 gün ve 2006/1 esas,2006/320 karar sayılı hükmün süresi içerisinde Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar müdafileri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.başsavcılığının bozma isteyen 4.5.2007 tarihli tebliğnamesiyle daireye gönderilmekle;

Sanıklar hakkında verilen 26.12.2002 gün, 2001/191 esas,2002/395 karar sayılı ilk hükmün her iki sanığında müdafii tarafından ıttıla üzerine yalnızca sanık Ö_____ yönünden süresinde temyiz edildiği,.diğer sanık S______ yönünden ise karar temyiz edilmeksizin kesinleştiği, Ö______ müdafiinin temyizi üzerine Dairemizce bozulmasından sonra her iki sanık yönünden de yargılamaya devam edilmiş ise de S. açısından 13.11.2006 tarihli hükmün UYARLAMA KARARI KARARI OLDUĞU kabul edilerek incelenip gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Karar tarihinde yürürlükte bulunan 5271 sayılı CMK. 150.maddesinin 3.fıkrası uyarınca üst sınırı 5 yıl hapis cezasını gerektiren suçtan dolayı yapılan kovuşturmada hükümlü S______'nin müdafii hazır bulundurulmaksızın hüküm kurulmak suretiyle savunma hakkınının kısıtlanması,

2- Son sözün sanık Ö______ müdafiine verilmemesi suretiyle CMK. 216/1 maddesine muhalefet edilmesi, yasaya aykırıdır.

KARAR : Müdafiilerin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 28.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 150 :(Değişik madde: 06/12/2006 - 5560 S.K.21.md)

(1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir.

(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.

(3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır.

(4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Bülent AKÇADAĞ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 31-01-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02473307 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.