Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 2. HD. 2006/18203-13949 E-K İçtihat

Üyemizin Özeti
Davadan feragat; davanın fer'ilerini de kapsar. Boşanma davasından feragat eden, tazminatlar, yoksulluk nafakası ve avukatlık ücreti haklarından da vazgeçmiş sayılır.
(Karar Tarihi : 16.10.2006)
(4721 S. K. m. 174, 175) (1086 S. K. m. 91)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tazminatlar, yoksulluk nafakası, vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Davalı-karşı davacı kadın 5.10.2006 tarihli dilekçeyle davadan ve temyiz talebinden vazgeçmiştir.

Hüküm kesinleşinceye kadar davadan feragat edilebilir. Tarafların boşanmalarına dair karar temyiz edilmeksizin 9.9.2006 tarihinde kesinleşmiştir. Bu nedenle feragat boşanma hükmü açısından hukuki sonuç doğurmayacaktır.

Davadan feragat, davanın ferilerini de kapsar. Karşı davacı tazminatlar yoksulluk nafakası ve avukatlık ücreti haklarından da vazgeçmiş sayılır. O halde maddi, manevi tazminat, yoksulluk nafakası ve avukatlık ücreti istemleri yönünden feragat konusunda bir karar vermek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmektedir.

KARAR : Yukarıda gösterilen nedenle karşı davacının maddi, manevi tazminat, yoksulluk nafakası ve avukatlık ücreti istemlerine hasren feragat konusunda bir karar verilmek üzere hükmün BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.10.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 91 :Feragat, iki taraftan birinin neticei talebinden vazgeçmesidir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Elvan AKKAYA
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 30-10-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02433991 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.