Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 4
(Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.)
(Değişik fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./1. md.) İcra ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetlerle itirazların incelenmesi icra mahkemesi hakimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hakim tarafından yapılır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca icra mahkemesinin birden fazla dairesi kurulabilir. Bu durumda icra mahkemesi daireleri numaralandırılır. İcra mahkemesinin birden fazla dairesi bulunan yerlerde iş dağılımı ve buna ilişkin esaslar, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Her icra mahkemesi hakimi, kendisine Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü olarak bağlanan icra ve iflas dairelerinin muamelelerine yönelik şikayetleri ve itirazları inceler, bu dairelerin gözetim ve denetimlerini yapar, idari işlerine bakar.


İcra yetkisini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine karşı vuku bulacak şikayet ve itirazların tetkik mercii o mahkemenin hakimidir.

İcra mahkemeleri ile icra müdürlükleri arasındaki ilişkinin niteliği

Üyemizin Notu: İİK 4.madde icra mahkemelerinin amaç ve görevlerini düzenleyen bir hükümdür.Kanun lafzına göre yorumlandığı zaman;icra mahkemeleri ile icra müdürlükleri arasında vesayet ilişkisi ya da bir denetim ve gözetim ilişkisinin olduğu anlaşılır.Bazı yerlerde iş yükünün fazla olmasından dolayı icra mahkemelerinin birden fazla dairesi kurulabilir.Birden fazla icra mahkemesi bulunan yerlerde;bu daireler sıra ile numaralandırılarak o yerde görev yapan bir icra dairesine bağlanır.İcra mahkemeleri ile icra daireleri arasındaki görev hususu kesindir,taraflarca değiştirilemez.Her adli yılın başlangıcında icra mahkemelerinin bağlı bulunduğu icra müdürlükleri değişiklik gösterir.İcra mahkemeleri;icra müdürlüklerinin kanuna aykırı eylem ve işlemleri denetlemekle görevli olup,taraflarca bu eylem ve işlemler ile ilgili olarak İİK 16.maddeye göre yapılacak olan şikayetleri de karara bağlar.İcra mahkemeleri iki yönlü bir mahkeme olup;bir yönü ile hukuk mahkemesi diğer yönü ile 2004 sayılı kanunda düzenlenen icra ve iflas suçları için yargılama yapan ceza mahkemesi görevi görürler.
Örgütlenmesi sulh mahkemesinden ibaret olan yerlerde İİK.1/3 de açıkça belirtildiği üzere sulh mahkemesi görmeye yetkili olduğu işlerde icra yetkisini kullandığından dolayı;icra müdürlüğü olarak görev yapan sulh mahkemelerinin eylem ve işlemlerine karşılık itiraz mercii sulh mahkemesinin hakimidir.Sulh mahkemeleri yanlızca görmeye yetkili olduğu işler için icra yetkisini kullandığı için;yapılacak olan şikayetlerde görmeye yetkili olduğu eylem yada işlemin kanuna(genel anlamda mevzuata) aykırı olduğu şeklinde ileri sürülecek olan şikayetlerdir.


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Şükrü GÖKMEN
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 08-01-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,04554892 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.