Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 4

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 4
TETKİK MERCİİ:
(Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.)
(Değişik fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./1. md.) İcra ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetlerle itirazların incelenmesi icra mahkemesi hakimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hakim tarafından yapılır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca icra mahkemesinin birden fazla dairesi kurulabilir. Bu durumda icra mahkemesi daireleri numaralandırılır. İcra mahkemesinin birden fazla dairesi bulunan yerlerde iş dağılımı ve buna ilişkin esaslar, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Her icra mahkemesi hakimi, kendisine Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü olarak bağlanan icra ve iflas dairelerinin muamelelerine yönelik şikayetleri ve itirazları inceler, bu dairelerin gözetim ve denetimlerini yapar, idari işlerine bakar.


İcra yetkisini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine karşı vuku bulacak şikayet ve itirazların tetkik mercii o mahkemenin hakimidir.
 4  İçtihat    2 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 30-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 4 İçtihatları

Öte yandan; itirazın iptali davası her ne kadar genel hükümler çerçevesinde yargılamaya tabi ise de davanın temelini icra takibinin oluşturduğunda ve davanın icra takibi ile ayrılmaz bir bütün teşkil ettiğinde kuşku bulunmamaktadır. Mahkemenin İcra Tetkik Merci yerine geçerek İcra Dairesi'nin yetkisi konusunda bir karar verebileceğinin ve borca itirazı inceleme konusunda kendisinin yetkili olup olmadığını ancak bundan sonra karara bağlayabileceğinin kabulü, davaların en az giderle ve mümkün olan...
(Şerh No: 16837 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 11-09-2018)

Haczolunacak malların başka yerde olması ve haczin, bu yer icra dairesinin istinabesi ile gerçekleştirilmesi halinde; hacizle ilgili şikayetlerde, istinabe olunan yer İcra Mahkemesi yetkilidir. Asıl icra dairesinin doğrudan tapu sicil müdürlüğüne müzekkere yazması ile haczin uygulanması halinde; hacizle ilgili şikayetlerde, asıl icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesi yetkilidir.
(Şerh No: 10767 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 09-03-2011)

İcra dosyasında vekaletname bulunması halinde mercii dosyasında vekaletname bulunması zorunlu değildir.
(Şerh No: 9837 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 07-02-2011)

İİK.4.madde gereğince;her icra mahkemesi hakimi, kendisine dönüşümlü olarak bağlanan icra ve iflas dairelerinin işlemlerine yönelik şikayet ve itirazları inceler, bu dairelerin gözetim ve denetimlerini yapar, idari işlerine bakar.Bu durumda, bir İcra Dairesinden(A),borçlunun alacaklısı olduğu bir başka icra dairesine(B),haciz yazısı(dosya alacağı üzerine haciz talebi)yazılması,borçlunun ise bir şikayette(Ör: İİK.nun 82. maddesine dayalı olarak haczedilmezlik) bulunması halinde; şikayet konusu iş...
(Şerh No: 8490 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 30-10-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 4 Şerhler, Notlar, Yorumlar

İCRA MAHKEMESİ'NİN ŞİKAYET KONUSU İŞLEMLE İLGİLİ YETKİSİ
İcra İflas Kanunu'nun 4.maddesi gereğince icra ve iflas müdürlüklerinin olumlu yada olumsuz olarak İİK 16.maddeye aykırı olarak yaptıkları işlemlerin iptali yada düzeltilmesi için başvurulacak olan merci;sözkonusu işlemi yapan icra veya iflas dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesidir.Bu yetki hususu kesin olup taraflarca değiştirilemez.İhtiyati haciz(İİK 257) hususunda;ihtiyati haczin infazı ile ilgili itiraz ve şikayetlerin inceleme mercii ihtiyati haczi uygulayan icra dairesinin bağlı bulun...
(Şerh No: 11640 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011)

İcra mahkemeleri ile icra müdürlükleri arasındaki ilişkinin niteliği
İİK 4.madde icra mahkemelerinin amaç ve görevlerini düzenleyen bir hükümdür.Kanun lafzına göre yorumlandığı zaman;icra mahkemeleri ile icra müdürlükleri arasında vesayet ilişkisi ya da bir denetim ve gözetim ilişkisinin olduğu anlaşılır.Bazı yerlerde iş yükünün fazla olmasından dolayı icra mahkemelerinin birden fazla dairesi kurulabilir.Birden fazla icra mahkemesi bulunan yerlerde;bu daireler sıra ile numaralandırılarak o yerde görev yapan bir icra dairesine bağlanır.İcra mahkemeleri ile icra da...
(Şerh No: 3156 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 08-01-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 4 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 4 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 4 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03574610 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.