Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5411 S.lı Bankacılık Kanunu MADDE 36
(Değişik madde: 13.02.2011-6111 SK m.145) Bağımsız denetim kuruluşları, verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla yurt içinde veya yurt dışında kurulu sigorta şirketlerine, Hazine Müsteşarlığı tarafından genel şartları belirlenecek ya da bu şartlara uygunluğu teyit edilecek sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. Değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti kuruluşları, hizmet verdikleri bankalarca talep edilmesi ya da Kurulca gerekli görülmesi halinde sorumluluk sigortası yaptırırlar.

MADDE GEREKÇESİ

Üyemizin Notu: Madde 36.- Bu madde yeni ihdas edilmiş olup, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun bu konudaki boşluğu giderilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşları, değerleme kuruluşları ile destek hizmeti kuruluşlarının bankalara verecekleri hizmetleri nedeniyle verdikleri zararlardan doğacak sorumluluklarının karşılanabilmesi bakımından sigorta şirketinin seçimindeki esaslar da dâhil olmak üzere Kurul tarafından belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde sorumluluk sigortası yaptırmaları hüküm altına alınmıştır. Bu maddenin amacı, Kanun uyarınca sahip olunan yetkilerin amacına uygun olarak kullanılması ve icra edilen faaliyetin sonuçlarına katlanılması bakımından hakkaniyete uygunluğun sağlanmasıdır.
Sorumluluk sigortası aracılığı ile bağımsız denetim, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının yaptıkları faaliyetlere ilişkin sorumluluğun piyasanın işleyişine yansıması ve sigorta şirketlerinin primlerin belirlenmesinde kuruluşların faaliyetleri nedeniyle yarattıkları riskin boyutunu hesaplamaları beklenmektedir. Bu primler Kanun kapsamındaki kuruluşların maliyetlerini artıracak nitelikte olmasına rağmen taraflarca yapılan faaliyetin öneminin anlaşılması ve piyasa disiplininin sisteme dâhil edilmesi açısından gereklidir.
Bağımsız denetim kuruluşunun, denetim görevini üstlenirken denetime tâbi kuruluşun faaliyetinin kapsamı, iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sisteminin yeterliliği, banka yönetiminin profesyonelliği gibi unsurları dikkate alarak denetim riskinin azaltılması için gerekli çalışma süresini tespit etmesi ve bu çerçevede ücret belirlemesi beklenir. Ancak, bu unsurları dikkate almadan ücretlerin belirlenme ihtimalinin bulunduğu, bununla birlikte denetim kuruluşlarının denetim riskinin boyutunun ölçülmesinde sigorta şirketlerinin prim oranlarını gösterge niteliğinde alabilecekleri düşünülmektedir. Böylece, piyasa disiplini oturmuş ve Kurumun gözetim ve denetim etkinliği artmış olacaktır.


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mehmet Saim DİKİCİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 23-11-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02807903 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.