Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5271 S.lı Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 272 Değişiklik Önerisi

CMK. MADDE 272 Mevcut Metin
(1) İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, onbeş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemesince re'sen incelenir.

(2) Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararlarına karşı da hükümle birlikte istinaf yoluna başvurulabilir.

(3) Ancak;

a) (Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 23) Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dâhil adlî para cezasına mahkûmiyet hükümlerine,”

b) Üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine,

c) Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere,

Karşı istinaf yoluna başvurulamaz. (Ek cümle: 7242 S.K m.17- yürürlük: 15.4.2020) "Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz."
CMK. MADDE 272 Önerilen Yeni Metin
a) (Değişik: 31/3/2011-6217/23 md.) Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları, TCK ve TCK dışındaki kanunlarla hak mahrumiyetine sebep olan suçlar hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dâhil adlî para cezasına mahkûmiyet hükümlerine,
Üyemizin Değişiklik Gerekçesi :

Özellikle adli para cezası olarak verilen hükümler sebebiyle hak mahrumiyetleri oluşmazken 2017 yılında KHK ile değişiklilk yapılan 5188 sayılı Özel Güvenlik Görevlileri kanunu başta olmak üzere bazı meslek kanunlarında çeşitli suçlardan verilen ceza adli para cezası veya HAGB uygulansa dahi hak mahruimiyeti doğrucağı hükümleri belirtilmiş. Bu sebeple hak mahrumiyeti doğuran bir hükümün mutlaka istinaf edilebilir olması gerkemektedir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Melih SAĞIROĞLU
Hukuk Profesyoneli
Mali Müşavir
Şerh Son Güncelleme: 07-08-2022

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01453304 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.