Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 8. HD. 2014/9332 E. 2015/17436 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Davacının, düzenleme şeklinde yapılan taraflar arasındaki mal ayrılığı rejimi seçimi sözleşmesinin korkutma (TBK md. 37 vd.) altında imzalandığından geçersiz olduğunu ileri sürülmesi halinde, Mahkemece gösterilen deliller incelenerek bu yönde bir değerlendirme yapılmadan ...sözleşmenin geçerli olduğunun kabul edilmesi doğru olmamıştır.
(Karar Tarihi : 05.10.2015)
Davacı vekili, evlilik birliği içinde edinilen tüm malların tespiti ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000-TL katılma alacağının ve değer artış payının faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, taraflar arasında 15.09.2006 tarihinde mal ayrılığı sözleşmesi imzalandığını, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Davacı vekili cevaba cevap dilekçesinde, 15.09.2006 tarihinde mal ayrılığı sözleşmesi imzaladıklarını sözleşmesinin baskı altında imzalatıldığından geçersiz olduğunu iddia etmiştir.

Mahkemece, taraflar arasında mal ayrılığı sözleşmesi imzalandığı, sözleşmenin evlilik tarihinden itibaren geçerli olacağından davacının katılma alacağı ve değer artış payı alacağı talep edemeyeceğinden reddine karar verilmiştir. Hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında 15.09.2006 tarihinde .. 28. Noterliği'nde düzenleme şeklinde mal ayrılığı sözleşmesi imzalanmıştır.

Edinilmiş mallara katılma rejimi dışındaki diğer mal rejimlerinin benimsenmesine ilişkin sonradan yapılan sözleşmeler ancak ileriye etkili olarak yapıldığı tarihten sonraki dönem için sonuç doğurur. Yasal gereklilik böyle iken, davacı taraf düzenleme şeklinde yapılan taraflar arasındaki mal ayrılığı rejimi seçimi sözleşmesinin korkutma (TBK md. 37 vd.) altında imzalandığından geçersiz olduğunu ileri sürdüğü halde, Mahkemece gösterilen deliller 6100 sayılı HMK'nun 203/1-ç maddesi kapsamında incelenip, bu yönde bir değerlendirme yapılmadan, sözleşmenin geçmişe etkili olarak, evliliğin yıpıldığı tarihten itibaren geçerli olduğunun kabul edilmesi doğru olmamıştır.

Mahkemece yapılacak iş, öncelikle taraf delilleri incelenip mal ayrılığı sözleşmesinin geçerli olup olmadığı hususunda bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi; mal ayrılığı sözleşmesinin geçerli olduğuna karar verilmesi halinde, evlenme tarihinden taraflar arasında mal rejimi sözleşmesinin yapıldığı 15.09.2006 tarihine kadar edinilmiş mallara katılma rejiminin (TMK md. 218-241) geçerli olacağının benimsenip, delillerin bu çerçevede değerlendirilerek gerçekleşecek sonuca göre karar verilmesinden ibarettir.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Medeni Kanunu MADDE 204 :Mal rejimi sözleşmesi, ancak ayırt etme gücüne sahip olanlar tarafından yapılabilir.

Küçükler ile kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızasını almak zorundadırlar.

Gerekçesi için Bkz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Safacan GÜNEŞ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 25-11-2021

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02195811 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.