Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 23. CD. 2015/23 E. 2015/738 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Belgenin sahte olduğu belirlenmiş olsa dahi, aslının temin edilememesi halinde fotokopisinin üzerinden iğfal kabiliyetine ilişkin inceleme yapılamayacağı için kurucu unsur olan aldatma öğesinin gerçekleşmediği kabul edilecektir.
(Karar Tarihi : 20.04.2015)
Fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden sanıkların, servis taşımacılığı işi ile uğraşan şikayetçi N____'nin işlettiği iş yerine ait vergi levhası fotokopisi, N____'ye ait imza sirküleri fotokopisi; ve ayrıca İ____'nın N____'nin yanında çalıştığını gösteren ve tüm dosya kapsamına göre içerik itibariyle sahte olduğu tespit edilen maaş bordrosu fotokopisini temin ettikten sonra, 09.11.2009 tarihinde F____ Karşıyaka Şubesine ibraz ettikten sonra, sanık İ____adına 10.000 TL kredi kullanılarak haksız menfaat temin etmek suretiyle üzerlerine atılı olan özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediklerinin iddia edildiği olayda;

1. Sanıklar C____ ile C____ haklarında özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından verilen beraat hükümleri ile sanıklar İ____ ile E____ haklarında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan temyiz taleplerinin incelenmesinde;

Oluşa, sanıkların savunmalarına, katılan vekilinin aşamalardaki beyanlarına, tanıkların anlatımlarına ve tüm dosya kapsamına göre; sanıklar C____ ile C____ Ş____'nin, üzerlerine atılı olan nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarını işlediklerine ilişkin soyut iddiadan başkaca, somut ve kesin bir delil elde edilemediğinden isimleri belirtilen sanıkların beraatlerine yönelik kabuller ile sanıklar E_____ ile İ____'nin, sahte maaş bordrosu fotokopisi ibraz ederek anılan bankadan tüketici kredisi çekmeleri şeklinde gerçekleştirdikleri sabit görülen eylemlerinin banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak amacıyla dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekili ve sanıklar E____ ile İ_____ müdafiilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,

2. Sanıklar E____, İ_____ haklarında özel belgede sahtecilik suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan temyiz taleplerinin incelenmesinde;

Sanıkların, adı belirtilen bankadan tüketici kredisi almak için sunmuş oldukları İ____ adına düzenlenen ve sahte olduğu belirlenen maaş bordrosunun fotokopiden ibaret olduğu, belgenin aslının temin edilemeyip, dosyada bulunan fotokopi üzerinde ise iğfal kabiliyeti hususunda inceleme yapılamayacağının anlaşılması karşısında; sahtecilik suçunun kurucu unsuru olan aldatma öğesinin somut olayda gerçekleşmediği dikkate alınıp sanıkların atılı suçtan beraatlerine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekili ve sanıklar E____ ile İ_____ müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ceza Kanunu MADDE 207 :(1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Safacan GÜNEŞ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 01-10-2021

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02393603 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.