Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2020/3961 Esas 2021/2963 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Ölüm ile vekilin vekalet görevi son bulmuş olduğundan vekile yapılan tebligat usulsüz olup davalı ____'in mirasçılarının tespiti gerekirken, bunun için ilamın usulüne uygun şekilde mirasçılara tebliğ edildikten sonra karar düzeltme süresinin beklenilmesi, karar düzeltme talebinde bulunulması halinde ise karar düzeltme incelemesi yapılmak üzere iadesi için dosyanın mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir.
(Karar Tarihi : 2021)
KARAR
Dava, haksız elatma iddiasına dayalı elatmanın önlenmesi istemine ilişkindir.

Dava devam ederken taraflardan birisinin ölmesi halinde, TMK'nin 28/1. maddesi uyarınca ölen kişinin taraf ehliyeti son bulur. Ayrıca vekalet ilişkisi de ölüm ile son bulur. Bu nedenle davaya ölen tarafa karşı ve onun tarafından devam edilmesine imkan yoktur. Yalnız öleni ilgilendiren, yani mirasçılarına geçmeyen davalar, tarafın ölümü ile konusuz kalır. Bu davalara ölen tarafın mirasçılarına karşı veya mirasçıları tarafından devam edilmesine imkan yoktur.
Yalnız ölen tarafı ilgilendirmeyen, yani mirasçıları da ilgilendiren, mirasçıların malvarlığı haklarını etkileyen davalar tarafın ölümü ile konusuz kalmaz. Bu davalara ölen tarafın mirasçılarına karşı veya ölen tarafın mirasçıları tarafından devam edilir. Mirasçıları ilgilendiren davalar, ölen tarafın mirasçılarına geçen alacakları, hakları ve mallarına ilişkin davalardır. Bu halde, ölen tarafın mirasçıları, davayı mecburi dava arkadaşı olarak hep birlikte takip ederler. Dava devam ederken davacı ölürse, davacının mirasçıları, davayı mecburi dava arkadaşı olarak hep birlikte takip ederler. Davalı ölürse dava davalının mirasçılarının hepsine karşı birlikte devam ettirilir.

Somut olayda, Mahkemece 28.10.2014 tarihinde verilen davanın kabulüne dair karar, Dairemizce 06.07.2020 tarihli ilam ile onanmış, onama ilamı davalı vekili Av. ____'e 11.08.2020 tarihinde tebliğ edilmiş ve adı geçen vekil tarafından onama ilamına karşı 05.09.2020 tarihinde karar düzeltme isteminde bulunulmuştur. Ne var ki; UYAP üzerinden alınan nüfus kayıt örneğine göre davalı ____'in onama ilamının tebliği tarihinden önce, 16.02.2017 tarihinde vefat etmiş olduğu anlaşılmıştır. Buna göre ölüm ile vekilin vekalet görevi son bulmuş olduğundan vekile yapılan tebligat usulsüz olup davalı ____'in mirasçılarının tespiti ile Dairemizin 06.07.2020 tarihli ve 2019/413 Esas, 2020/4505 Karar sayılı ilamının usulüne uygun şekilde mirasçılara tebliğ edildikten sonra karar düzeltme süresinin beklenilmesi, karar düzeltme isteminde bulunulması halinde ise karar düzeltme incelemesi yapılmak üzere iadesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 31.03.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 55 :Taraflardan birinin ölümü hâlinde, mirasçılar mirası kabul veya reddetmemişse, bu hususta kanunla belirlenen süreler geçinceye kadar dava ertelenir. Bununla beraber hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, talep üzerine davayı takip için kayyım atanmasına karar verebilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Stj.Av.Elif ŞENSES
Hukukçu
Stajyer Avukat
Şerh Son Güncelleme: 28-05-2021

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02848601 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.