Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2017/2934 Esas 2019/7490 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Yargıtay, 18. CD bu kararında göçmen kişilerin göçmen kaçakçılığı suçunun mağduru değil, suçun konusunu oluşturduğuna hükmetmiştir. Bu nedenle bu suç tipinde göçmen kişileri suçun mağduru olarak kabul etmeyen Yargıtay ilgili ceza dairesi zincirleme suç hükümlerinin(TCK 43) göçmen kaçakçılığı suçunda uygulanmasına yer olmadığına karar vermiştir.
(Karar Tarihi : 16.04.2019)
KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerine görülmemiştir.
Ancak;
...
2- Göçmen kaçakçılığı suçunun niteliği ve korunan hukuki yararı dikkate alındığında, göçmenlerin suçun yasal mağduru olmaması, suçun konusunu oluşturmaları nedeniyle TCK'nın 43. maddesinin uygulanmasının mümkün olmaması,
....

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ..., ... ve ...'ın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmekle, tebliğnameye uygun olarak, sanık ... hakkında kurulan hüküm yönünden başkaca yönleri incelenmeksizin, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16/04/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Üye Notu : Yargıtay göçmen kaçakçılığı suçuyla ilgili kararlarının önemli bir çoğunluğunda toplumu göçmen kaçakçılığı suçunun mağduru olarak kabul etmekte, göçmen kişilerin ise suçun konusunu oluşturduğuna hükmetmektedir. Bu görüş göçmen kaçakçılığı suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulama alanı bulup bulamayacağı tartışması açısından önem arz etmektedir. Zira zincirleme suçun(TCK 43) ilk şeklinde bir suç işleme kararı kapsamında, aynı suçun bir kişiye karşı değişik zamanlarda işlenmesi aranırken ikinci şeklinde ise aynı suçun bir fiille birden fazla kişiye karşı işlenmesi aranmaktadır. Görüldüğü gibi zincirleme suç tipleri arasındaki ortak bağlantı noktalarından biri mağdurdur. Ayrıca göçmen kaçakçılığı suçunun çoğunlukla tek bir fiil ile birden fazla kişinin yasadışı yollardan ülkeye girmesi ya da yurtdışına çıkması şeklinde işlendiği gözetildiğinde göçmen kişilerin suçun konusunu mu oluşturduğu yoksa suçun mağduru mu olduğu tartışmaları daha da önem kazanmaktadır.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ceza Kanunu MADDE 79 :(1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;

a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,

b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan,

Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve (Ek ibare: 7196 S.K m.56 - 6.12.2019) “bin günden” onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 25.07.2010 RG NO: 27652 KANUN NO: 6008/6) Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. (ASLİYE CEZA MAHK.)

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 25.07.2010 RG NO: 27652 KANUN NO: 6008/6)
(2) Suçun, mağdurların;

a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,

b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi,

hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.

(3) (Değişik : 7196 S.K m.56- 6.12.2019) Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır

(4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mustafa Kağan ÖZTÜRK
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 06-05-2021

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02052808 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.