Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2008/23556 KARAR NO: 2008/19547 İçtihat

Üyemizin Özeti
Taşınmazı satın alan malik, ihale alıcısının bütün haklarına halef olacağından, taşınmazda bulunan kişinin İİK'nun 135/2.maddesi uyarınca tahliyesini isteyebilir.
(Karar Tarihi : 10.11.2008)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK'nun 135/2.maddesi gereğince ihale sonucunda alıcının mülkiyetine geçen taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise 15 gün içinde tahliyesi için tahliye emri tebliğ edilir. Yasada belirtildiği gibi tahliye emri ancak ihale alıcısına tanınmıştır.
Somut olayda şikayete konu taşınmaz T ____ Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti'ne 13.11.2007 tarihinde ihale olunmuş ve ihalenin kesinleşmesi üzerine taşınmazın alıcı adına tescil edildiği, alıcınında 20.11.2007 tarihinde İİK'nun 135/2.maddesi uyarınca taşınmazda bulunan borçlunun tahliyesi için talepte bulunmuştur. Borçlunun taşınmazdan tahliyesine ilişkin işlemler bitirilmeden ihale alcısı şirket tarafından taşınmaz 04.12.2007 tarihinde M ___ C ____'a tapuda devir ve tescil edildiği görülmüştür. Bu durumda M ____ C ____ taşınmazı satın aldığından ihale alıcısının bütün haklarına halef olacağından, taşınmazda bulunan kişinin İİK'nun 135/2.maddesi uyarınca tahliyesini isteyebilir. Taşınmazla ilgisi kalmayan eski malik ihale alıcısı şirketin bu durumda 3.kişinin taşınmazdan tahliyesini istemesinde sıfatı bulunmamaktadır.
Mahkemece şikayetin bu sebeple kabulüne karar vermek gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 10.11.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 135 :Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için 134 üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.

(Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3222/17 md.) Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Stj.Av.Fatih KABADAYI
Hukukçu
Stajyer Avukat
Şerh Son Güncelleme: 24-09-2020

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02430606 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.