Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İzmir BAM 6. CD 2019/1695-1297 E-K İçtihat

Üyemizin Özeti
Resmi belgede sahtecilik suçlarında ; suça konu belge / belgelerin aldatma yeteneği olup olmadığının tayin ve takdirinin hakime ait olup, suça konu belgen aslının öncelikle aldırılması ve duruşma sırasında da emanetten celp edilerek incelenip, genel özelliklerinin ve aldatma yeteneği bulunup bulunmadığının duruşma tutanağına yansıtılması gerekir.
(Karar Tarihi : 17.07.2019)
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ:*** Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ:16/04/2019
NUMARASI:2019/14 (E) ve 2019/182 (K)

DAVACI:K.H.
SANIK:*** ***
VEKİLLERİ:*** *** , *** *** ***
SUÇ:Resmi Belgede Sahtecilik, Görevi Kötüye Kullanma
SUÇ TARİHİ:02/10/2018

HÜKÜM:1-)TCK'nun 204/1, 204/3, 62/1, 53;2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası
2-)TCK'nun 257/1,62/1,50/1-a,52/2,52/4; 5000.TL adli para cezası(hapisten çevirme)
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN:Sanık müdafi 17/04/2019

Yerel Mahkemece verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Yerel mahkemece yapılan yargılama sonunda; sanığın resmi belgede sahtecilik suçundan eylemine uyan TCK'nun 204/1, 204/3, 62/1, 53 maddeleri uyarınca 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına; görevi kötüye kullanma suçundan eylemine uyan TCK'nun 257/1,62/1,50/1-a,52/2,52/4; 5000.TL adli para cezası (hapisten çevirme) ile cezalandırılmasına karar verildiği; verilen karara karşı sanık müdafi tarafından süresi içerisinde istinaf başvurusunda bulunulduğu ve dosyanın istinaf incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderildiği anlaşılmıştır.

Dairemizce yapılan incelemede:

Resmi belgede sahtecilik suçlarında ; suça konu belge / belgelerin aldatma yeteneği olup olmadığının tayin ve takdirinin hakime ait olup, suça konu belgen aslının öncelikle aldırılması ve duruşma sırasında da emanetten celp edilerek incelenip, genel özelliklerinin ve aldatma yeteneği bulunup bulunmadığının duruşma tutanağına yansıtıldıktan sonra verilen kararın istinaf edilmesi halinde söz konusu belgelerin denetime olanak verecek şekilde dava dosyasına eklenerek dosyanın istinaf incelemesine gönderilmesi gerektiği halde; yerel mahkemece suça konu belge aslı temin edilerek emanete alınmadan ve denetime olanak verecek şekilde dosyaya eklenmeden dava dosyasının istinaf incelemesine gönderilmiş olması nedeniyle Dairemizce sağlıklı bir istinaf incelemesi yapılamayacağından;

Yerel mahkemece suça konu belge aslının temini ile öncelikle adli emanete kaydının yaptırılarak, emanet makbuzu ile birlikte emanet eşyanın denetime olanak verecek şekilde dosya içerisine konulması ve bu şekilde dava dosyasının istinaf incelemesine gönderilmesinin temini için hükmü veren *** Ağır Ceza Mahkemesine İADESİNE kesin olmak üzere 17/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ceza Kanunu MADDE 204 :(1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Coşkun IŞIKDEMİR
Hukuk Profesyoneli
İcra Memuru
Şerh Son Güncelleme: 17-10-2019

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02502799 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.