Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 7.Ceza Dairesi Esas: 2005/ 2768 Karar: 2006 / 2368 İçtihat

Üyemizin Özeti
Köy azası olan sanığın 7201 sayılı Yasanın 54. maddesinde düzenlenen "muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimselerden" olmadığı gibi, aynı yasanın 21. maddesine göre de, kendisine teslim edilen tebligatı sahibine götürüp verme zorunluluğu bulunmamaktadır.
(Karar Tarihi : 09.03.2006)
7201 sayılı Kanuna muhalefetten sanık, hakkında yapılan duruşma sonunda; hükümlülüğüne ve ertelemeye dair (Meriç Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 23.03.2004 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi Cumhuriyet Savcısı tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 19.01.2005 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

7201 sayılı Kanunun 54. maddesinin "muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimseler tebliğ evrakını muhataplarına en kısa zamanda vermedikleri ve bundan gecikme veya zarar vukua geldiği takdirde" cezalandırılacaklarının düzenlendiği suç tarihinde köy ihtiyar heyeti azası olan sanığın suçun unsuru olan "muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimseler" den olmadığı gibi anılan kanunun 21. maddesine göre kendisine teslim edilen tebligatı sahibine götürüp verme zorunluluğu da bulunmadığından yasal unsurları itibariyle oluşmayan atılı suçtan beraatına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi
Bozmayı icabettirmiş olup, Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA. 09.03.2006 günü oybirliği ile karar verildi
İlgili Mevzuat Hükmü : Tebligat Kanunu MADDE 54 :(Değişik madde: 06/06/1985 - 3220/17 md.)

       (Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./253.mad) Muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimseler tebliğ evrakını muhataplarına en kısa zamanda vermedikleri ve bundan gecikme veya zarar vukua geldiği takdirde bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

       Kendisine yapılması gereken tebligatı almayan muhatap ile muhatap adına tebligatı kabule mecbur olup da tebligatı kabul etmeyenler hakkında da yukarıda belirtilen cezalar uygulanır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Bilgen ÖZCANLI SARITAŞ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 20-04-2019

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02417994 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.