Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2016/10087 Esas 2018/ 916 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
ISLAH/ ISLAH HARCI/ TAMAMLAMA HARCI

492 sayılı Harçlar Kanunu'nda da "ıslah harcı" şeklinde bir harç türü yer almamaktadır. O halde sırf ıslah istemi sebebiyle harç alınamaz.

Bunun yanında, ıslah sonucunda, dava/talep konusunun miktar veya değeri artarsa ve artan miktar veya değer için harç ödenmesi gerekiyorsa, ancak o zaman harç ödenmesi/tamamlanması gerekir.
(Karar Tarihi : 22.01.2018)
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından tamamına yönelik olarak; davalı erkek tarafından ise nafaka ve tazminat yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir (HMK m. 176/1). Islah, tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir (HMK m. 177/1).
 
HMK'nun 176 vd. maddelerinde, ıslahın harca tabi olacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. 492 sayılı Harçlar Kanunu'nda da "ıslah harcı" şeklinde bir harç türü yer almamaktadır. O halde sırf ıslah istemi sebebiyle harç alınamaz.
 
Bunun yanında, ıslah sonucunda, dava/talep konusunun miktar veya değeri artarsa ve artan miktar veya değer için harç ödenmesi gerekiyorsa, ancak o zaman harç ödenmesi/tamamlanması gerekir. Somut olayda, davacı kadın dava dilekçesinde herhangi bir vakıaya dayanmadan tazminat ve nafaka talebi olmaksızın boşanma talep etmiş, daha sonra 22.04.2015 havale tarihli ıslah dilekçesiyle vakıalar bildirerek tazminat ve nafaka talebinde bulunmuştur. Mahkemece; 23.06.2015 tarihli celse de ara karar ile "davacının davasının ıslah edilmesi talebinin dava dilekçesinin aynı şekilde evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı olarak açılmış olduğundan reddine, ıslah ile yeniden tanık bildirilerek tanık dinletilemeyeceğinden tanıkların dinlenmeleri talebinin reddine karar verilerek, davacının yeni bildirdiği vakıalara ilişkin deliler değerlendirilmeden hüküm kurulmuştur. Oysa HMK'nun 176 vd. maddelerine göre, taraflardan her biri dava/cevap dilekçesini ıslah ederek yeni bir vakıa ekleyebilir yeni vakıa için delil gösterebilir. Islah karşı tarafın veya mahkemenin kabulüne bağlı olmadığı gibi bu konularda harç ödemesine de gerek yoktur.
 
O halde mahkemece; davacının ıslah dilekçesinde belirttiği yeni vakıa ile ilgili tanığı da dinlenerek, tüm deliller birlikte değerlendirilip, sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, davacının ıslah istemi dikkate alınmaksızın, yazılı şekilde eksik incelemeyle hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
 
KARAR : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 22.01.2018
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 177 :(1) Islah, tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir.

(2) Islah, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Karşı taraf duruşmada hazır değilse veya ıslah talebi duruşma dışında yapılıyorsa, bu yazılı talep veya tutanak örneği, haber vermek amacıyla karşı tarafa bildirilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 01-03-2019

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02570200 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.