Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 23. Ceza Dairesi İçtihat

Üyemizin Özeti
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU - UYUŞMAZLIĞIN VEKALET
İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ NİTELİKTE OLDUĞU - BERAAT
KARARINDA İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ - HÜKMÜN ONANMASI
GEREĞİ

Somut olayda; uyuşmazlığın vekalet ilişkisinden kaynaklanan hukuki nitelikte olduğundan
bahisle verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.
(Karar Tarihi : 10/11/2015)
YARGITAY
23. Ceza Dairesi
2015/3749
2015/6339
Karar Tarihi: 10.11.2015
T.C.
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU - UYUŞMAZLIĞIN VEKALET
İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ NİTELİKTE OLDUĞU - BERAAT
KARARINDA İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ - HÜKMÜN ONANMASI
GEREĞİ
ÖZET: Somut olayda; uyuşmazlığın vekalet ilişkisinden kaynaklanan hukuki nitelikte olduğundan
bahisle verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.
(5237 S. K. m. 155)
Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Katılan R.. A.., İstanbul İli, Kartal İlçesi, T.. Köyü A.. mevkiinde yer alan tarla vasfındaki
gayrimenkulüne ait 500/504800 hissesinin satışı için B.. 1. Noterliği'nin 17.08.2006 tarih 12339
yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vekaletname ile kardeşi olan sanık H.. A..'yu vekil tayin ettiği,
sanık H.. A.. vekaletnameye istinaden katılana haber vermeksizin gayrimenkulü önce kardeşi olan
diğer sanık G.. A..'nun üzerine tapuya kaydettiği ardından her iki sanık söz konusu gayrimenkulü bir
başka kişiye sattıkları ve elde ettikleri parasını katılana vermedikleri ve bu suret güveni kötüye
kullanma suçlarını işledikleri iddia olunan somut olayda; uyuşmazlığın vekalet ilişkisinden
kaynaklanan hukuki nitelikte olduğundan bahisle verilen beraat kararında bir isabetsizlik
görülmemiştir.
KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma
sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılanın
yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 10.11.2015 tarihinde
oybirliği ile, karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ceza Kanunu MADDE 155 :(1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Musa TAÇYILDIZ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 19-10-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01633310 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.