Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 2.Hukuk Dairesi 2017/4786Esas 2017/10981Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Gerekçeli kararın, Tefhim edilen kısa karar yanlış olsa dahi buna uygun yazılması gerekmektedir. Duruşma Zaptına geçirilen hüküm sonucu ile (tefhim edilen) gerekçeli kararın arasındaki aykırılıklar diğer yönleri incelenmeden bile tek başına bozma sebebidir.
(Karar Tarihi : 12/10/2017)
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece
verilen, hükmün kanun yararına temyizi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, istenilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece tarafların Türk Medeni Kanunun 166/3. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmiş, kısa kararda ortak çocuk için aylık 100,00 TL, davalı kadın için aylık 150,00 TL nafakaya karar verildiği halde gerekçeli kararın hüküm fıkrasında nafakalar konusunda bir karar verilmeyerek kısa karar ile gerekçeli kararın hüküm fıkrası arasında çelişki yaratılmıştır. Mahkemece verilen karar taraflarca temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Karar tarihinde yürürlükte bulunan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 381/2. maddesi uyarınca, kararın tefhimi en az 388. maddede belirtilen hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur. Bu durumda gerekçeli kararın, tefhim edilen karar yanlışta olsa, buna uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Tefhim edilen ve duruşma tutanağına geçirilen hüküm sonucu ile gerekçeli karar arasındaki aykırılık diğer yönler incelenmeden tek başına bozma sebebi olur. O halde mahkemece çelişkili şekilde karar
verilmesi doğru olmayıp usul ve kanuna aykırı bulunmuştur.

KARAR : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun temyiz isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 381 :(Değişik: 3156 - 26.02.1985) Mahkeme, hazır olan tarafın iddia ve savunmalarını dinledikten sonra yargılamanın sona erdiğini bildirerek kararını tefhim eder.

Kararın tefhimi, en az 388 inci maddede belirtilen hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur.

Zorunlu nedenlerle yalnız hüküm sonucunun tefhim edildiği hallerde, gerekçeli kararın tefhim tarihinden başlayarak onbeş gün içinde yazılması gerekir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Aydın IŞIK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 18-07-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02409601 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.