Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ, E. 2016/6675, K. 2017/110 İçtihat

Üyemizin Özeti
Dava; kasten öldürmeye teşebbüs suçuna ilişkindir. Sanıklar hakkında, olay tarihinde katılanları tasarlayarak, yerine getirdiği kamu görevi sebebiyle ve bombalama suretiyle öldürmeye teşebbüs suçundan uygulama yapılırken, kasten öldürme suçundan TCK'nın 61/4. maddesi uyarınca ceza belirlendikten sonra, eylemin daha ağır veya daha az nitelikli halleri uygulandıktan sonra sanık hakkında 3713 Sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca artırım yapılması, artırım yapılan ceza üzerinden teşebbüs ve takdiri indirim hükümleri uygulanması gerektiği gözetilmeden, uygulamanın sırasıyla TCK'nın 82/1-a, c, g, 3713 Sayılı Kanun'un 5. maddesi, TCK'nın 35 ve 62. maddesi uyarınca yapılarak, dört kez 13 yıl ay hapis cezasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde uygulama ile hapis cezasının dört kez 20 yıl olarak belirlenmesi suretiyle fazla ceza tayini bozma nedenidir.
(Karar Tarihi : 19.1.2017)
DAVA : 62, 53, 58/9. maddeleri uyarınca mahkumiyet,

Duruşmalı olarak yapılan inceleme sonunda dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanık ... hakkında Kanundan kaynaklanan ve kazanılmış hak oluşturmayan TCK'nın 58/9. maddesi hükümlerinin uygulanmasının zaruri olduğu gözetilerek tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanıklar müdafiinin temyiz dilekçeleri ile duruşmalı incelemede ileri sürdükleri yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanıklar hakkında, olay tarihinde katılanları tasarlayarak, yerine getirdiği kamu görevi sebebiyle ve bombalama suretiyle öldürmeye teşebbüs suçundan uygulama yapılırken, kasten öldürme suçundan TCK'nın 61/4. maddesi uyarınca ceza belirlendikten sonra, eylemin daha ağır veya daha az nitelikli halleri uygulandıktan sonra sanık hakkında 3713 Sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca artırım yapılması, artırım yapılan ceza üzerinden teşebbüs ve takdiri indirim hükümleri uygulanması gerektiği gözetilmeden, uygulamanın sırasıyla TCK'nın 82/1-a, c, g, 3713 Sayılı Kanun'un 5. maddesi, TCK'nın 35 ve 62. maddesi uyarınca yapılarak, dört kez 13 yıl ay hapis cezasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde uygulama ile hapis cezasının dört kez 20 yıl olarak belirlenmesi suretiyle fazla ceza tayini,

KARAR : Kanuna aykırı olup, hükmün bu sebeplerle BOZULMASINA, bu hususun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, sanıklar hakkında katılanlara karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükmün 2. bendindeki teşebbüs hükmü uygulaması çıkarılarak yerine "Tayin olunan cezanın 3713 Sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca suçun terör amaçlı işlenmesi sebebiyle sanıkların cezası 1/2 oranında artırılarak dört kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına" ibaresinin eklenmesi, 3. bendinde bulunan "3713 Sayılı Kanun'un 5/1. maddesi gereğince yarı oranında artırım yapılarak sanıkların 4'er kez 24'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına" ibaresinin çıkarılması, "eylemin teşebbüs aşamasında kalması sebebiyle TCK'nın 35/2. maddesi gereğince 4'er kez 16 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına" ibaresinin eklenmesi, TCK'nın 62. maddesi uygulanması ile sonuç ceza olarak "4'er kez 13 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına" yazılması suretiyle sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 19.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Terörle Mücadele Kanunu MADDE 5 :(DEĞİŞİK MADDE RGT:18.07.2006 RGNO:26232 KANUN NO:5532/4)

3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili kanunlara göre tayin edilecek hapis cezaları veya adli para cezaları yarı oranında artırılarak hükmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda, gerek o fiil için, gerek her nevi ceza için muayyen olan cezanın yukarı sınırı aşılabilir. Ancak, müebbet hapis cezası yerine, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Suçun, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması dolayısıyla ilgili maddesinde cezasının artırılması öngörülmüşse; sadece bu madde hükmüne göre cezada artırım yapılır. Ancak, yapılacak artırım, cezanın üçte ikisinden az olamaz.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 25.07.2010 RG NO: 27652 KANUN NO: 6008/4)
Bu madde hükümleri çocuklar hakkında uygulanmaz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Servet SARICA
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 01-08-2017

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01768589 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.