Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2011/9838 K. 2011/12828 İçtihat

Üyemizin Özeti
Taraflar arasındaki alacak davasında, davalı vekili, davanın reddini istemiş, ıslah yolu ile zamanaşımı def'ini ileri sürmüştür. Dava tarihi itibariyle zamanaşımı süresinin dolduğu, ıslah yolu ile zamanaşımı def'inin ileri sürülebileceği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmesi doğrudur.
(Karar Tarihi : 18.10.2011)
DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin araç servis işyerinde kullanmak üzere davalı şirket tarafından ithal edilen araç kaldırma liflerinin satın alındığını, liftlerin ayıplı olduğunun belirlendiğini, bunun üzerine müvekkili tarafından davalı şirketten liftlerin standartlara uygun olan yenileri iie değiştirilmesi, değiştirilmemesi durumunda bedelinin ödenmesinin ihtara rağmen yerine getirilmediğini belirterek, uğranılan zararın giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiş, ıslah yolu ile zamanaşımı defini ileri sürmüştür.

Mahkemece, dava konusu olayda ticari bir satım sözleşmesi bulunduğu, satım sözleşmesinde, satıcının ayıba karşı tekeffül borcu için zamanaşımı süresinin 6 ay olduğu, dava tarihi itibariyle zamanaşımı süresinin dolduğu, ıslah yolu ile zamanaşımı def'inin ileri sürülebileceği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle ıslah yolu ile zamanaşımı definin ileri sürülebileceği hususunun Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca kabul edilmesine (YHGK 14.04.2004/4-200 E.,2004/227 K. ve YHGK 6.4.2011 gün 2010/9-629 E., 2011/70 K. sayılı kararları), 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanununun 176.maddesinin gerekçesinde de zamanaşımının ıslah yolu ile de ileri sürülebileceğinde tereddüt etmemek gerektiğinin belirtilmiş olmasına göre,

KARAR : Davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 18.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 141 :(1) Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; ön inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez.

(2) İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.M.Mustafa ÖZKUL
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 19-10-2016

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02582908 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.