Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2006/4314 Esas 2006/6450 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
"Geminin çalıştırılmamasının kusur ve sorumluluğunun müvekkilime yükletilmesi hukuk ve adalet anlayışınızı rencide etmiyor ve bu haksızlık içinize siniyor ise düzeltme istemimizi reddedin, aksi durumda kararınızı düzeltin" cümleleri içeren karar düzeltme dilekçesi münasebetsiz evrak olarak kabul edilmiştir.
(Karar Tarihi : 30.05.2006)
Taraflar arasında görülen davada Beyoğlu Asliye 2. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 05.05.2004 tarih ve 2002/28-2004/159 sayılı kararı onayan Dairenin 30.01.2006 tarih ve 2006/77-727 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içerisinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve bütün belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davalı vekili, 03.04.2006 hakim havaleli karar düzeltme dilekçesinin 2.sayfasında "Geminin çalıştırılmamasının kusur ve sorumluluğunun müvekkilime yükletilmesi hukuk ve adalet anlayışınızı rencide etmiyor ve bu haksızlık içinize siniyor ise düzeltme istemimizi reddedin, aksi durumda kararınızı düzeltin" demek suretiyle adli muhaberatta yazılması mutat olmayan ve bu sebeple de gereksiz sarf edilmiş ibarelere yer verildiği görülmekte olan yukarda tırnak içinde yazılan sözleri içeren karar düzeltme dilekçesi heyetimizce yasal tabiri ile münasebetsiz evrak olarak kabul edildiğinden, bu dilekçenin HUMK. nun 78 inci maddesi hükmüne göre imzası bulunan davalı vekiline iadesine, bu kararın onaylı birer suretlerinin de karşı tarafa tebliğine; adı geçen davalı vekilinin adli muhaberata uygun olmayan söz ve cümleler taşımayan yeni bir karar düzeltme dilekçesi hazırlayıp vermek üzere kendisine 15 günlük süre verilmesine, bu süre içinde yeni karar düzeltme dilekçesi vermediği takdirde karar düzeltme isteğinden vazgeçmiş sayılacağına, 30.05.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 78 :Hakim muhakeme adabı haricinde çıkan tarafı meneder.

Okunamıyan veya münasebetsiz olan evrak iade edilir. Ve yeniden tanzim için münasip bir mühlet verilir. Bu mühlet zarfında tanzim olunmazsa yeniden mühlet verilemez. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 27-10-2015

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02474594 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.