Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

6502 S.lı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun MADDE 17
(1) Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir.

(2) Tüketicinin, kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu finansal kiralama sözleşmeleri hakkında da bu Bölüm hükümleri uygulanır.

(3) Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi

Üyemizin Notu: 4077 S.K. m.6/A-f.1-f.2/c.1: "Taksitle satış, satım bedelinin en az iki taksitle ödendiği ve malın veya hizmetin sözleşmenin düzenlendiği anda teslim veya ifa edildiği satım türüdür.

Taksitle satış sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur."

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu m.2/f.4: "Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanmasında ve finansman şirketlerinin konut finansmanı faaliyetlerine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır."

NOT:
1- 4077 S.K.'da yapılan tanımda yer alan "satım bedelinin en az iki taksitle ödendiği" ibaresi yerine "tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği" ibaresi tercih edilmiştir.

2- 4077 S.K.'daki tanımda yer alan "sözleşmenin düzenlendiği anda teslim veya ifa" hususu tanımdan çıkarılmıştır. 6502 S.K. 21 ve 40 vd. maddelerinde ön ödemeli taksitle satışa ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

3- Yazılı şekil şartı korunmuş fakat, satıcı veya sağlayıcının, sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyeceği düzenlemesi yapılmıştır.


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 01-12-2013

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02655602 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.