Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 5.Hukuk Dairesi 2012/22278 E., 2013/1009 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Kamulaştırma Kanunun 11/1-g maddesi uyarınca arsalara değerlendirme gününden önceki özel amacı olmayan satışlara göre değer biçilmesi gerekir.Bilirkişi raporunda ,emsal karşılaştırması yapılmadan taşınmazın bulunduğu mevki ve konumu göz önüne alınıp piyasa araştırmasından söz edilerek soyut ifadelerle değer biçildiğinden bu rapora göre hüküm kurulması mümkün değildir.
(Karar Tarihi : 24.01.2013)
Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı idareler vekili ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na izafeten Bafra İlçe Müftülüğü yönünden verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla ,dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR

Dava kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece,davanın kabulüne karar verilmiş,hüküm davalı idareler vekili ile Diyanet İşleri Başlanlığı'na izafeten Bafra İlçe Müftülüğü'nce temyiz edilmiştir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.Alınan rapor geçerli değildir.Şöyle ki,

1.Dava konusu taşınmaz mal arsa niteliğindedir.Kamulaştırma Kanunun 11/1-g maddesi uyarınca arsalara değerlendirme gününden önceki özel amacı olmayan satışlara göre değer biçilmesi gerekir.Bilirkişi raporunda ,emsal karşılaştırması yapılmadan taşınmazın bulunduğu mevki ve konumu göz önüne alınıp piyasa araştırmasından söz edilerek soyut ifadelerle değer biçildiğinden bu rapora göre hüküm kurulması mümkün değildir.
Bu durumda taraflara dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için yeniden oluşturulacak bilirkişi kuruluyla keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,

2.Her ne kadar taşınmaz üzerine yapılan cami davalı belediye tarafından yapılmamış olsa da dava konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planında dini tesis alanı olarak ayrıldığı ve planın uygulanmasından Bafra Belediye Başkanlığı'nın sorumlu olduğu gözetilerek taşınmaz bedelinin Bafra Belediye Başkanlığı'ndan tahsiline,diğer davalılar Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında açılan davanın ise pasif husumet yokluğundan reddine ilişkin hüküm kurulması gerekir iken yazılı şekilde bedelin tüm davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi,

3.Dava konusu taşınmaz bedelinin tahsiline karar verildiğinden,davacının paylarının iptali ile tesciline ilişkin hüküm kurulmaması,
Doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na izafeten Bafra İlçe Müftülüğü'nün temyiz itirazları yerinde olduğundan hüküm açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,temyiz edenlerden peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde ödeyenlere iadesine ve temyize başvurma harçlarının hazineye irad olarak kaydedilmesine,Diyanet İşleri Başkanlığı harçtan bağışık olduğundan harç alınmamasına,kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yOlu açık olmak üzere 24.01.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Kamulaştırma Kanunu MADDE 38 :( İptal: Anayasa Mah. 10/04/2003 tarih ve 2002/112 E, 2003/33 K) 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Murat BÖLÜKBAŞ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 28-02-2013

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02402210 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.