Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Esas: 2011/780, Karar: 2011/14923 İçtihat

Üyemizin Özeti
Aile konutu sebebiyle tapu iptali ve tescil ile taşınmaz üzerine sonradan konulan ipoteğin kaldırılması şeklinde iki bağımsız talebe ilişkin davada; her iki talep için ayrı ayrı nispi peşin harç yatırılmadan işin esasına girilerek karar verilemez.
(Karar Tarihi : 05.10.2011)
"Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava aile konutu (TMK m. 194)sebebiyle tapu iptali ve tescil ve taşınmaz üzerine sonradan konulan ipoteğin kaldırılması davası niteliğindedir. Davacı iki ayrı işleme yönelik dava açtığından iki bağımsız talep vardır. Davacı ipotek bedeli üzerinden nispi peşin harcı yatırmış, ancak tapu iptali ve tescil talebi yönünden nispi peşin harcı yatırmamıştır. Bu nedenle. 8.7.2005 tarihinde yapılan satışın bedeli olan 30.000 TL. üzerinden hesaplanacak nispi peşin harcı tamamlaması için davacıya süre verilmesi (Harçlar Kanunu 30-32); tamamlandığı takdirde toplanan deliller değerlendirilip bir karar verilmesi gerekirken; harç tamamlanmadan tapu iptal ve tescil istemi yönünden işin esasına girilerek karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

KARAR : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma nedenine göre tapu iptal, tescil ve ipoteğin kaldırılması istemlerinin esası hakkında verilen hükmün şimdilik temyiz incelemesinin yapılmasına yer olmadığına, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla, 05.10.2011 gününde karar verildi.

KARŞI OY :

Dava dilekçesinde malik olan eşin akıl zayıflığının etkisiyle davaya konu aile konutunu sattığı ifade edilmiştir. İstek ehliyetsizlik sebebiyle tapu iptaline ilişkindir.

Farklı düşünüyorum."
İlgili Mevzuat Hükmü : Harçlar Kanunu MADDE 32 :Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz. Ancak ilgilisi tarafından ödenmeyen harçları diğer taraf öderse işleme devam olunmakla beraber bu para muhakeme neticesinde ayrıca bir isteğe hacet kalmaksızın hükümde nazara alınır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 23-02-2013

THS Sunucusu bu sayfayı 0,03123498 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.