Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

213 S.lı Vergi Usul Kanunu MADDE 177
(Değişik madde: 30/12/1980 - 2365/26 md.)

       Aşağıda yazılı tüccarlar, I inci sınıfa dahildirler:

       1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 720.000.000 (65.000.000.000) lirayı veya satışlarının tutarı 864.000.000 (85.000.000.000) lirayı aşanlar;

       2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 360.000.000 (35.000.000.000) lirayı aşanlar;

       3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı, işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 720.000.000 (65.000.000.000) lirayı aşanlar;

       4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);

       5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzelkişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);

       6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

       (Ek fıkra: 21/01/1983 - 2791/4 md.; Mülga fıkra: 04/12/1985 - 3239/136 md.)

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (2013-2012-2011-2010-2009 Yılları)

Üyemizin Notu: Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri :

2013 YILI
==================

       1- Yıllık;
       - Alış tutarı 150.000 TL
       - Satış tutarı 200.000 TL
       2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 80.000 TL
       3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150.000 TL

2012 YILI
============
       
       1- Yıllık;
       - Alış tutarı 140.000 TL
       - Satış tutarı 190.000 TL
       2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 77.000 TL
       3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 140.000 TL

2011 YILI
============

       1- Yıllık;
       - Alış tutarı 129.000 TL
       - Satış tutarı 180.000 TL
       2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 70.000 TL
       3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 129.000 TL

       
2010 YILI
============ :

       Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

       1- Yıllık;
       - Alış tutarı 120.000 TL
       - Satış tutarı 170.000 TL
       2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 68.000 TL
       3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 120.000 TL

2009 YILI
============

       Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

       1- Yıllık;
       - Alış tutarı 119.000 TL
       - Satış tutarı 168.000 TL
       2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 67.000 TL
       3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 119.000 TL


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Sinan ÖZTÜRK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 30-01-2013

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02447104 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.