Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 13.CD 2009/13588E. 2012/264K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Tahrifatın, sanık lehine hukuki sonuç doğurmaması durumunda olayda "faydasız sahtecilik" niteliği gözetilerek, suçun unsurlarının oluşmadığı kabul edilmelidir.
(Karar Tarihi : 12.01.2012)
MAHKEMESİ: Burdur Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 21.11.2006
NUMARASI : 2006/219 (E)
ve 2006/289 (K)

Katılan vekili 20.06.2007 havale tarihli dilekçeyle temyiz isteminden vazgeçtiğinden O yer Cumhuriyet savcısı'nın temyiz talebine hasren yapılan incelemede gereği görüşüldü;

Elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, O yer Cumhuriyet savcısı'nın temyiz itirazlarının reddiyle, suça konu çekin keşide tarihi üzerinde yapıldığı iddia olunan tahrifatın, çekin ibraz süresi yönünden sanık lehine hukuki sonuç doğurması imkanının bulunmaması nedeniyle "faydasız sahtecilik" niteliğinde olduğu ve resmi belgede sahtecilik suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı cihetle, sonucu itibariyle doğru olan hükmün istem gibi ONANMASINA, 12.01.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.
Üye Notu : "Faydasız sahtecilik" kavramı bakımından önemli bir karar olduğunu düşünüyorum.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ceza Kanunu MADDE 204 :(1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mehmet Saim DİKİCİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 01-06-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02391100 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.