Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 10. HD. E:2010/8020 K.2011/16066 İçtihat

Üyemizin Özeti
Davacıya kısmi aylık bağlanmasının yerinde olmadığı ile tam yaşlılık aylığı bağlanması gerektiğinin tespitine ilişkin davada davacıya bağlanan aylığa hangi nedenlerle itiraz edildiğinin tespiti için davacı isticvap edilmeli, talebi açıklattırıldıktan sonra, sonucuna göre karar verilmelidir. Davacının iddia ve talebi, borçlanma süresinin eksik hesaplandığına ilişkinse; davacının yurt dışı hizmet borçlanma talebi ve ödemeye ilişkin belgeler Kurumdan getirtilerek, davacının borçlandığı sürenin ve ödeme miktarının tespit edilmesi ve yaşlılık aylığı bağlanırken bu sürenin tamamının değerlendirmeye alınıp alınmadığının tespiti gereklidir. Hatalı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
(Karar Tarihi : 24/11/2011)
Dava, davacıya kısmi yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin Kurum işleminin yerinde olmadığının ve tam yaşlılık aylığı bağlanması gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Meral Yıldırım tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Dava dosyası üzerinde yapılan incelemede, davacının talebinin tam olarak ne olduğunun açık olarak ortaya konulamadığı anlaşılmıştır. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 31 inci Maddesi, uyuşmazlığını çözümü için aydınlatılması zorunlu olan hususlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz, yahut çelişki bulunan durumlarda, hakimin taraflara açıklama yaptırılabileceği, soru sorabileceği, delil göstermelerini isteyebileceği düzenlemiş olup; davacının, bağlanan aylığa hangi nedenlerle itiraz ettiğinin tespiti için HMK 169 ve devamı maddeleri gereği isticvap edilerek, talebi açıklattırıldıktan sonra, sonucuna göre, araştırma ve değerlendirme yapılması zorunludur.

Dosya kapsamına göre davacıya, yurt dışına çıkmadan önceki SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılık süreleriyle, yurt dışında çalıştığı sürelere ilişkin olarak yaptığı yurt dışı borçlanma süresi birleştirilmek suretiyle, aylık bağlandığı anlaşılmaktadır. Şayet, davacının iddia ve talebi, 3201 sayılı Yasa uyarınca yapılan borçlanma süresinin eksik hesaplandığına ilişkin ise; davacının yurt dışı hizmet borçlanma talebi ve ödemeye ilişkin belgeler Kurumdan getirtilerek, davacının borçlandığı sürenin ve ödeme miktarının tespit edilmesi ve yaşlılık aylığı bağlanırken bu sürenin tamamının değerlendirmeye alınıp alınmadığının tespiti gereklidir. Diğer taraftan, davanın aylık bağlama oranı ve aylık bağlanırken esas alınan basamağa ilişkin olduğu anlaşılacak olursa, bu kapsamda inceleme ve değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurularak karar vermek gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davacı Avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

KARAR : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan gerekçelerle BOZULMASINA, temyiz harcının istem halinde davacıya iadesine, 24.11.2011 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 169 :(1) Mahkeme, kendiliğinden veya talep üzerine taraflardan her birinin isticvabına karar verebilir.

(2) İsticvap, davanın temelini oluşturan vakıalar ve onunla ilişkisi bulunan hususlar hakkında olur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Özlem AŞKAR TUFAN
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 21-05-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02462101 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.