Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 2. HD. E:2010/17523 K.2011/18380 İçtihat

Üyemizin Özeti
6100 sayılı HMK, bu Kanun yürürlüğe girmeden önce tamamlanmış işlemleri etkilemez. Yetkisizlik kararı 03/04/2009 tarihinde kesinleştiğine göre, dosyanın yetkili Mahkemeye gönderilmesi için 15/04/2009 tarihinde başvuruda bulunan davacının davasının açılmamış sayılmasına karar verilmelidir.
(Karar Tarihi : 14/11/2011)
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.
6100 s. kanun hükümleri tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla uygulanır. Bu Kanun, yürürlüğe girmesinden önce tamamlanmış olan işlemleri etkilemez (HMK. md. 448).
Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde davacının karşı tarafa görevli veya yetkili mahkemede tebligat yaptırması zorunludur. Her iki halde kararın kesinleşmesinden itibaren on gün içinde yeniden dilekçe vermesi veya yeniden çağrı kağıdı tebliğ ettirilmesi gerekir. Aksi halde dava açılmamış sayılır (1086 sayılı HUMK. md. 193). Dinar Asliye (Aile) Mahkemesince verilen yetkisizlik kararı 03.04.2009 tarihinde Cuma günü kesinleşmiştir. Davacı ise süresinden sonra 15.04.2009'da dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi için başvuruda bulunmuştur. Bu durumda dava, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesinden önce açılmamış hale gelmiştir. Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken bu yön nazara alınmadan yargılamaya devamla davanın esasıyla ilgili karar verilmesi doğru bulunmamıştır.
KARAR : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre temyize konu sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ. 14.11.2011
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 448 :(1) Bu Kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhâl uygulanır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Özlem AŞKAR TUFAN
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 20-05-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02512789 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.