Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 17. H.D.Esas No.2004/10724 -- Karar No.2005/1418 -- İçtihat

Üyemizin Özeti
Sermaye şirketinin iflasını istememek suçu 2 yıllık zamanaşımına tabidir.
(Karar Tarihi : 21/2/2005)
Sermaye Şirketinin İflasın istememekten sanık Ş____'ın yapılan yargılaması sonunda İİK.nun 345/a maddesi uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair İSTANBUL 2. İcra Ceza Mahkemesinden verilen 2.6.2003 gün ve 183 esas 2903 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay'ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından 30.9.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
KARAR : İİK.nun 345/a maddesinde düzenlenen sermaye şirketinin iflasını istememek suçunun TCK.nun 102/5 maddesi gereğince 2 yıllık zamanaşımına tabi olduğu, zamanaşımı kesen en son işlem olan 3.2.2003 tarihli tensipten itibaren inceleme tarihine kadar 2 yıllık olağan zamanaşımı süresi dolduğundan sair yönler incelenmeksizin hükmün,
KARAR : Bu nedenle CMUK.nun 321 maddesi uyarınca BOZULMASINA, CMUK.nun 322. maddesine dayanılarak davanın ORTADAN KALDIRILMASINA 21.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 345/a :(Ek madde: 18/02/1965 - 538/137 md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./16.mad)

       İdare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya tasfiye memurları, 179 uncu maddeye göre şirketin mevcudunun borçlarını karşılamadığını bildirerek şirketin iflasını istemezlerse, alacaklılardan birinin şikâyeti üzerine, on günden üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Seyfi BUDAK
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 08-02-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02729607 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.