Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 9.HD. 2005/20310 E.-2006/3814 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Bir gemi, Türk bayrağını kullanabilme hakkından yoksun kalacak şekilde satılır ise, işçi-işveren arasındaki hizmet sözleşmesi kendiliğinden sona ermiş olur ve bu durumda işveren ihbar tazminatı ödemekle yükümlü değildir.
(Karar Tarihi : 16.02.2006)
DAVA :Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istem iştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR :Davacı, hizmet sözleşmesinin davalı tarafından feshi nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatlarının davalıdan tahsilini istem iştir.
Davalı, davacının çalıştığı, geminin yabancı bir firmaya satılması nedeniyle hizmet sözleşmesini kendisinin feshettiğini savunmuş; ayrıca davacı tarafından imzalanmış ibranameye dayanarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, kıdem tazminatının ödenm iş olması nedeniyle reddine, ihbar tazminatı isteği ise kabulüne karar verilmiştir.
Deniz İş Kanunu"nun 14. maddesinin IV. Bendinde."...Geminin Türk Bayrağından ayrılması halinde hizmet akdi kendiliğinden bozulur." denilmektedir. Buna göre, geminin Türk Bayrağı, taşıma hakkını sonlandıracak şekilde satılması halinde işverenin ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle, anılan madde koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmadan ihbar tazminatı isteğinin kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
KARAR : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.2.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Deniz İş Kanunu MADDE 14 :ÖNELSİZ FESİH VE İNFİSAH

Süresi belirli olan veya olmıyan yahut da sefer üzerine yapılan hizmet akti:

       I - İşveren veya işveren vekili tarafından:

       a) Gemiadamının herhangi bir limanda geminin hareketinden önce gemiye dönerek hizmete girmemesi veya gemiye hiç dönmemesi,

       b) Gemiadamının gemide hizmet görmesinin tutukluluk, hapis veya gemide çalışmaktan menolunması gibi sebeplerle imkansız bir hal alması,

       c) Gemiadamının işveren veya işveren vekiline karşı, kanuna, hizmet akitlerine sair iş ve çalışma şartlarına aykırı hareket etmesi,

       ç) Gemiadamının işveren veya işveren vekiline karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi,

       II - Gemiadamı tarafından:

       a) Ücretin kanun hükümleri veya hizmet akti gereğince ödenmemesi,

       b) İşveren veya işveren vekilinin gemiadamına karşı, kanuna, hizmet akitlerine veya sair iş şartlarına aykırı hareket etmesi,

       c) İşveren veya işveren vekilinin gemiadamına karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi,

       III - İşveren, işveren vekili veya gemiadamı tarafından:

       a) Geminin herhangi bir sebeple 30 günden fazla bir süre seferden kaldırılması,

       b) Gemiadamının herhangi bir sebeple sürekli olarak gemide çalışmasına engel bir hastalığa veya sakatlığa uğraması,

       Hallerinde feshedilebilir.

       IV - Geminin kayba uğraması, terk edilmesi veya harp ganimeti ilan edilmesi veyahut Türk Bayrağından ayrılması hallerinde ise hizmet akti kendiliğinden bozulur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Engin EKİCİ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 30-04-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02708006 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.