Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2002/29111 Esas, 2003/1787 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararı icrai satışı engellemez.

Mahkemelerce verilen ihtiyati tedbir kararlarında «dava konusu taşınmazın/taşınırın cebri icra yoluyla da satılamayacağı» ayrıca belirtilmiş olmadıkça, dava konusu şeyin rızai devrini önler. İhtiyati tedbir kararı, yapılan icra takibine (ve yapılacak ihaleye) etkili olmaz.
Borçlular hakkında 03.12.2001 tarihli Asliye Ticaret Mahkemesince verilen ihtiyati tedbir kararı, niteliği itibariyle cebri icra yoluyla yapılan takibi ve takip sonucu gerçekleşecek olan satışı engeller nitelikte değildir. Bir başka anlatımla, anılan tedbir kararı rızai devirleri önler mahiyette olup, kesinleşen takip sonucunda mahcuzların satışını ve cebri icra yoluyla devrini engellemez. Bu nedenledir ki, merci gerekçesinde yer alan «tedbir sadece satışa engeldir» ... sözcükleri yerinde olmadığı gibi, takip hukuku açısından da bu gerekçe takibin şikayetinin reddine karar vermek gerekirken «tedbir sadece satışa engeldir» gerekçesiyle şikayetin reddi doğru değil ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru merci kararının onanması gerekmiştir.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 106 :(Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.)

(Değişik fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.21; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) "Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir.”

Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 23-02-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01713490 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.