Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

ANTALYA 4. AİLE MAHKEMESİ (Yerel Mahkeme Kararı) İçtihat

Üyemizin Özeti
NAFAKA YÜKÜMLÜSÜNÜN KÜÇÜĞE VERDİĞİ HER MADDİ YARDIMIN NAFAKA YERİNE GEÇMESİ BEKLENEMEZ. BU, NAFAKA YÜKÜMLÜSÜNÜN KÜÇÜĞE YÖNELİK SEVGİSİ VE VİCDANİ DUYARLILIĞINI GÖSTEREN BİR DAVRANIŞTIR.
(Karar Tarihi : 10/02/2010)
T.C.
ANTALYA
4.AİLE MAHKEMESİ
ESAS NO:2009/.... -K A R A R-
KARAR NO : 2010/...

HAKİM
: K.S. SİCİL:.....
KATİP : O.H. SİCİL:.....

DAVACI
:A.K. ...... Konyaaltı ANTALYA
VEKİLİ
:AV...........ANTALYA


DAVALI
:D.D.
VEKİLİ
:AV.ALİ İHSAN ÖZTÜRK - ANTALYA

DAVA
: MENFİ TESPİT
DAVA TARİHİ :21/08/2009
KARAR TARİHİ :10/02/2010

Davacı tarafın davalıya yönelik açılan Menfi Tespit davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ/

Davacı vekili dava dilekçesinde;davalının müvekkili hakkında Antalya 4.icra müdürlüğü'nün 2009/..... esas sayılı dosyasıyla nafaka alacağına ilişkin ilamlı takip yaptığını, müvekkilinin çocuğunu seven ve onun tüm ihtiyaçlarını gereğinden fazla karşılamaya çalışan bir baba olduğunu, tüm babalık vazifelerini yerine getirdiğini, çocuğu için harcamalar yaptığını, bu harcamalarını da nafaka miktarını gözetmeksizin yaptığını, müvekkilinin faturalarına bakıldığında görüleceği gibi aylık nafaka ücretinin 350 TL iken, 550 TL gibi bir yuva masrafını üstlendiğini, çocuğu hastalandığında 1.500 TL gibi bir parayı hiçbir şey düşünmeden ödediğini, davalının ise kötü niyetli olduğunu, bu harcamaları bildiği şifahen müvekkille anlaştığı halde mahkemenin ilamı ile takip yaptığını, ayrıca takipte Antalya 3. Aile mahkemesinin 2008/.... esas ve 2009/.... karar sayılı ilamında hükmedilen vekalet ücretinin de takibe eklendiğini, ancak bu vekalet ücretinin Antalya 2. İcra Müdürlüğü'nün 2009/.... esas sayılı takibine konu edildiğini, mükerrer takip yapıldığını, bu durumda davalının kötü niyetini ikinci kez ortaya koyduğunu, ayrıca müvekkili tarafından davalıya ve çocuğunun değişik ihtiyaçlarına makbuz karşılığı olarak toplam 7.600 TL ödediğini, müvekkilinin çocuğunu seven iyi niyetli bir baba olduğunu, davalının icra emrinde talep ettiği miktarın asıl alacak yönünden 5.600 TL olduğunu belirtmiştir.

14/10/2009 tarihinde taraflara delillerini ve tanıklarını bildirmeleri için 10 günlük kesin süre verildiği anlaşılmıştır.

20/01/2010 tarihli duruşmada davacı vekili beyanında özetle; delillerini dilekçede bildirdiklerini, tanıkları konusunda müvekkili ile görüşemediğini, tüm delillerin dosyada bulunduğunu belirtmiştir.

Antalya 4.İcra Müdürlüğü'nün 2009/..... sayılı takip dosyasının dosya içerisine getirtildiği anlaşılmıştır.

İştirak nafakası küçüğün bakım ve eğitim giderleri için velayetin kendisine verilmeyen eş tarafından yapılan yardım ve katılım biçiminde düzenlendiği, buna göre velayet hakkı kendisinde olan annenin nafaka borçlusu olan boşandığı eşinden her ay ödenecek nafaka miktarı 350 TL sına göre küçüğün bakım ve eğitiminin yıllık bütçesine ve programını ve ödeme şekillerini belirlediği göz önüne alındığında babanın küçük çocuğuna belirlenen nafaka dışında yaptığı diğer harcamalar (ekstra harcamalar) baba ile çocuk arasındaki bağlantılar ve ilişkileri çerçevesinde babanın çocuklarına karşı sevgisi ve vicdanen duyarlılığını gösteren bir durum olup mahkeme hükmünde belirlenen nafaka ile mahsubu yolundaki istemini yasaya uygun olmadığı anlaşılmıştır ve bu durumda davanın haklı nedenlere dayanmadığı sonucuna varılmıştır.

İcra takibinin durdurulması yönündeki istemi ile ilgili ihtiyati tedbir kararı verilmediğinden ve yerine getirilmesinin söz konusu olmadığından İcra İflas Kanununun 72/4 maddesine göre alacaklı yararına tazminat hükmedilmesine yer olmadığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM / Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1.Davacının Menfi Tespit davasının REDDİNE,
2.Antalya 4.İcra Müdürlüğünün 2009/..... sayılı takibinin devamına,
3.İstem halinde 80.20 TL nisbi harcın yatıran tarafa iadesine,
4.Peşin olarak alınan harcın mahsubu ile 1,55 TL harcın davacıdan alınmasına,
5.Menfi tespit davası konusu olan icra takibinin asıl alacak miktarı 7.092,05 TL nin üzerinden belirlenecek nisbi vekalet ücreti Avukatlık asgari ücret tarifnamesinin 2.kısım 2.bölümündeki asgari miktardan az olamayacağından 1.000 TL sı vekalet ücretinin davacıdan alınarak,davalıya verilmesine,
6.Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,
Tarafların yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 günlük Temyiz süresi içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere açık yargılama sonunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.10/02/2010

KATİP
HAKİM
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Medeni Kanunu MADDE 175 :Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Gerekçesi için Bkz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ali İhsan ÖZTÜRK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 16-02-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01797390 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.