Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İşK. MADDE 11

     
 
4857 S.lı İş Kanunu MADDE 11
BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.

       Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.

       Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.
 8  İçtihat    2 Bilgi    (Madde son güncelleme Engin Özoğul, 14-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İşK. MADDE 11 İçtihatları

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile eğitim ve öğretimin, öğrenciler bakımından kesintisiz devam etmesi amaçlandığından, "en az bir takvim yılı süreli" sözleşme imzalanmasını öngören 5580 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi, diğer maddelerle birlikte değerlendirildiğinde özel öğretim kurumları personeli ile yapılan sözleşmenin belirli süreli iş sözleşmesi olduğu sonucuna varılmıştır. Kanun hükmü ile sözleşmenin belirli süreli yapılması gereken hâllerde belirli süreli sözleşmenin zincirlem...
(Şerh No: 16793 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 30-06-2018)

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ikişer veya üçer yıllık süreler, atama tasarrufu ile ilgili olup, vakıf üniversitelerinde çalışacak yardımcı doçentlerle iş sözleşmesinin belirsiz süreli olarak yapılmasına engel bir durum teşkil etmemektedir.
(Şerh No: 16232 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-05-2015)

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m.32 uyarınca davalı işyerinde okutman olarak çalışan davacı ile belirli süreli iş sözleşmesi yapılması mümkündür. Sözleşmenin süreli yapılabilmesi anılan kanuni düzenlemeye dayandığından zincirleme belirli süreli sözleşme yapılması sözleşmeyi belirsiz hale getirmez. Davacının belirli süreli sözleşmeyle çalışması nedeniyle iş güvencesi hükümlerinden yararlanması mümkün değildir.
(Şerh No: 16231 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-05-2015)

4857 S.K. m.18 uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması gerekir. 4857 S.K. m.11, belirli süreli iş akdini yapma serbestisini sınırlandırmış ve iş sözleşmelerinin belirsiz süreli olmasının asıl olması karşısında belirli süreli iş sözleşmesinin varlığını ileri süren taraf bunu ispatla yükümlüdür. Diğer taraftan; Türk Hukuk mevzuatında, belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılmasını zorunlu kılan veya buna imkan sağlayan düzenlemel...
(Şerh No: 16230 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-05-2015)

Başlangıçta en çok iki yıl süre ile belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasını gerektiren neden olmakla birlikte, davacı öğretim görevlisi işçi ile daha sonra birbiri ardına ve birden fazla sayıda iş sözleşmesi yapılmasını gerektiren esaslı bir neden bulunmamaktadır. Bu yönde davalı Üniversite esaslı bir neden sunamamıştır. Bu itibarla davacının belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığının kabulü gerekir. Mahkemece aksine düşünceyle davanın reddi hatalı olmuştur.
(Şerh No: 14271 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-02-2013)

Hizmet sözleşmesinin belirsiz süreli olması asıl, belirli süreli olması istisna olup, taraflar arasında belirli süreli iş akdi düzenlenmesini gerektirir objektif nedenlerin varlığını işveren ispat etmelidir.
(Şerh No: 13233 - Ekleyen: Av.İbrahim YİĞİT - Tarih : 19-03-2012)

İşverenin feshi haklı nedene dayanıyorsa bakiye süre ücreti ödenmez. Fesih haklı nedene dayanmıyorsa, geçerli nedene dayanıyor olsa dahi bakiye süre ücretinin ödenmelidir. BK 117'ye göre ifa imkânsızlığında bakiye süre ücreti ödenmesi gerekmez. Fiilen çalışılmayan süreye ilişkin ikramiye vs. alacaklar ödenmez.
(Şerh No: 877 - Ekleyen: Av.Uygar BOSTANCI - Tarih : 16-11-2009)

Belirli süreli sözleşme yapmakta İşçinin değil, işin niteliği belirleyicidir. Belirli süreli iş sözleşmelerinde deneme süresi konulabilir.
(Şerh No: 876 - Ekleyen: Av.Uygar BOSTANCI - Tarih : 16-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

İşK. MADDE 11 Şerhler, Notlar, Yorumlar

İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri MADDE 11. - Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir. Bu Kanunun 3, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, 80 ve geçici 6 ncı maddeleri süreksiz işlerde yapılan iş sözleşmelerinde uygulanmaz. Süreksiz işlerde, bu maddelerde düzenlenen konularda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. SAĞLIK,...
(Şerh No: 4931 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-03-2010)

İş hukukunda belirli süreli iş sözleşmeleri önemli bir yere sahiptir.* Belir süreli iş sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken bir çok husus vardır. Bunlardan ilk etapta söylenmesi gerekenleri sıralamak gerekirse; İşverenler açısından: 1- Belirli süreli iş sözleşmesinin yapılması için mutlaka esaslı bir neden olması gerekmektedir. Yapılan sözleşmesinin süresinin, esaslı nedenle orantılı olması gerekmektedir. Örneğin, doğum sebebiyle 8 hafta çalışamayacak bir kadın işçinin yerine, belirli s...
(Şerh No: 741 - Ekleyen: Av.Uygar BOSTANCI - Tarih : 14-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İşK. MADDE 11 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İşK. MADDE 11 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İşK. MADDE 11 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03629088 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.