Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TerörleMK. MADDE 7

     
 
3713 S.lı Terörle Mücadele Kanunu MADDE 7
Terör örgütleri
(Değişik: 29/6/2006-5532/6 md.)Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, 1 inci maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanlar Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün yöneticisi olarak cezalandırılır.
(Değişik ikinci fıkra: 11/4/2013-6459/8 md.) Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılır:
a) Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerin gizlenmesi amacıyla yüzün tamamen veya kısmen kapatılması.
b) Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi, terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde;
1. Örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması,
2. Slogan atılması,
3. Ses cihazları ile yayın yapılması,
4. Terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın giyilmesi.

İkinci fıkrada belirtilen suçların; dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde işlenmesi halinde bu fıkradaki cezanın iki katı hükmolunur.
(Ek fıkra: 11/4/2013-6459/8 md.) Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına;
a) İkinci fıkrada tanımlanan suçu,
b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan suçu,
c) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma suçunu,
işleyenler hakkında, 5237 sayılı Kanunun 220 nci maddesinin altıncı fıkrasında tanımlanan suçtan dolayı ayrıca ceza verilmez.
 5  İçtihat    (Madde son güncelleme Av.Bülent AKÇADAĞ, 30-04-2013 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TerörleMK. MADDE 7 İçtihatları

Sanığa atılı suçun yapılan yargılamasında verilen mahkumiyet hükmünü onayan özel daire ilamına karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Yargıtay CGK.'ca yapılan incelemede, itirazın kabulü ile onama kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verildiği görülmektedir. CGK. kararında ceza yargılamasının maddi gerçeğe ulaşma amacına, hükmün eksik incelemeyle verildiğine, hükme esas alınan bilirkişi raporunun yetersiz ve denetlemeye elverişli olmadığına,...
(Şerh No: 12454 - Ekleyen: Av.Ömer GÜNTAY - Tarih : 22-11-2011)

yaşasın başkan apo selam selam imralıya bin selam dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" şeklinde sloganlar attığının anlaşılması ....
(Şerh No: 4727 - Ekleyen: Bülent KINAY - Tarih : 10-03-2010)

Terör örgütünün üst düzey mensuplarının örgütsel ilişkileri ve terör örgütü lehine yayın yapan basın yayın organlarını kullanarak verdikleri eylem talimatı doğrultusunda korsan gösteriye katılarak, çöp konteynırlarını dizmek suretiyle barikat kuran, yol üzerine lastik yakarak örgüt ve elebaşı lehine slogan atan, güvenlik güçlerine taş atan grup içinde yer alıp, bu eylemlere iştirak eden ve bu suretle örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği...
(Şerh No: 4726 - Ekleyen: Bülent KINAY - Tarih : 10-03-2010)

Terör Örgütü Propagandası:“Ben bir Kürdistanlı olarak Kürdistan’da sayın Abdullah Öcalan’ı bir siyasal irade olarak görüyor ve kabul ediyorum” ibarelerini içeren bildirileri imzalatmak...
(Şerh No: 4725 - Ekleyen: Bülent KINAY - Tarih : 10-03-2010)

Sanığın katıldığı televizyon programında silahlı örgütün amacına ve kurucusunun görüş ve düşüncelerinin toplum tarafından benimsenmesine teşvik edecek şekilde konuşma yapmıştır. Yapılan konuşmalar bir bütün olarak incelendiğinde düşünce özgürlüğü kapsamında kabul edilemeyeceği ve kişinin silahlı terör örgütü propagandası yapma suçunu oluşturacağı gözetilmesi, hukuki durumun buna göre belirlenmesi gerektiği,
(Şerh No: 4339 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-02-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TerörleMK. MADDE 7 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TerörleMK. MADDE 7 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TerörleMK. MADDE 7 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TerörleMK. MADDE 7 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02289510 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.